Kuva
Kuvassa joukko asukkaita on kokoontunut syystalkoisiin.

Asukastoiminnan tehtävät

Asukastoiminnassa voit olla mukana vaikuttamassa. Asukastoiminta on monimuotoista tekemistä asuinympäristön hyväksi. Pienilläkin teoilla on merkitystä – ne innostavat myös muita asukkaita luomaan yhteisöllisyyttä ja sitä kautta mukavampaa asumista.

Vapaamuotoiseen asukastoimintaan ovat tervetulleita kaikki asukkaat. Asukastoiminta on kaikkea yhteistä toimintaa, mitä kiinteistön asukkaat järjestävät. 

Kiinteistön asukastapahtumien järjestämisestä vastaa usein asukastoimikunta. Kuitenkin kuka tahansa asukas voi järjestää pienimuotoista toimintaa tai kertaluonteisen tapahtuman. Asukastoiminnalle osoitetun määrärahan käytöstä päättää asukastoimikunta.

Jos kiinnostusta riittää, asukastoiminnassa on useita tehtäviä, joihin voi hakeutua oman kiinnostuksensa mukaan. Asukastoiminnan tehtävien hoitajat valitaan kiinteistöjen asukkaiden kokouksissa, joita järjestetään vähintään kerran vuodessa. Jos jokin asukastoiminnan tehtävä tuntuu omalta ja mielenkiintoiselta, siihen voi vallan mainiosti ehdottaa itseään.

Asukastoimikunta

Kiinteistöjen asukastoimikuntiin valitaan 3–9 jäsentä. Asukastoimikunta voi tehdä yhtiölle esityksiä kiinteistöä koskevista asioista ja antaa palautetta asumiseen liittyvistä palveluista. 

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan vastuulla ovat asukkaiden kokousten koollekutsuminen sekä asukastoimikunnan kokousten koollekutsuminen ja johtaminen. Lisäksi hänen vastuullaan ovat toimikunnan sopimien tai palveluntuottajien sopimustehtävien seuranta sekä yhteydenpito isännöitsijään ja Espoon Asuntoihin. Puheenjohtaja osallistuu Espoon Asuntojen koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin sekä isännöitsijän järjestämiin aluetapaamisiin. 

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät, jos varsinainen puheenjohtaja on estynyt tai luopuu tehtävästä kesken toimikauden. 

Sihteeri

Sihteeri tekee kokouspöytäkirjat ja esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä vastaa asiakirjojen asiamukaisesta säilytyksestä. Sihteeri toimittaa kopiot kaikista asukastoimikunnan pöytäkirjoista isännöitsijälle kahden viikon sisällä kokouksesta. Usein asukastoimikunnassa sovitaan, että sihteerin tehtäviin kuuluu myös kutsujen ja tiedotteiden laatiminen ja jakelu. 

Asukastoimikunnan jäsen

Asukastoimikunnan jäsenet osallistuvat toimikunnan kokouksiin ja toteuttavat toimikunnassa päätettyjä asioita toimikunnassa sovitun työnjaon mukaisesti.

Muita tehtäviä asukastoimikunnassa

Asukastoimikunta voi nimetä jäsenilleen vastuualueita. Tällaisia ovat esimerkiksi ostopalvelujen tarkkailu, tiedottaminen, talkoiden järjestäminen sekä kerho- ja retkitoiminta. 

Asukastoimikunta voi halutessaan kutsua kokouksiinsa asukkaita, tai kokoukset voivat olla kaikille asukkaille avoimia. 

Muut asukkaiden kokouksissa nimettävät tehtävät

Espoon Asunnot päättää vuosittain mahdollisista muista asukastoiminnan tehtävistä. Tällä hetkellä asukkaiden kokouksissa voidaan asukastoimikunnan lisäksi valita turvallisuushenkilö, väestösuojan hoitaja ja ekoekspertti.

Turvallisuushenkilö

Turvallisuushenkilö on arjen turvallisuusasioiden asiantuntija kotitalossaan. Hän ei ole virallisesti vastuussa talon turvallisuudesta, vaan hän tekee turvallisuuteen liittyviä havaintoja ja välittää niistä tietoa Espoon Asunnoille tai palvelukumppaneille.  

Turvallisuushenkilö voi kehittää talon turvallisuutta ja tiedottaa turvallisuusasioista naapureille. Tehtävä perustuu pelastuslakiin. Järjestämme vuosittain koulutusta turvallisuushenkilöille yhteistyössä pelastusalan asiantuntijoiden kanssa. 

Väestönsuojan hoitaja

Väestönsuojan hoitajan tehtävä perustuu pelastuslakiin. Kiinteistöissä, joissa on oma väestönsuoja, valitaan yksi suojanhoitaja väestönsuojaa kohti. Espoon Asunnot huolehtii kiinteistönhoidon ja turvallisuuden asiantuntijoiden kanssa, että väestönsuojat ja varusteet ovat kunnossa.  

Väestönsuojan hoitaja seuraa säännöllisesti, että väestönsuoja ja sen laitteet säilyvät hyvässä kunnossa. Hän voi tehdä isännöitsijälle väestönsuojaan ja suojavarustuksiin liittyviä parannusehdotuksia. Mikäli yhteiskunnassa tapahtuisi kriisi, joka vaatii väestönsuojan käyttöä, väestönsuojan hoitaja johtaa suojan käyttöönottoa ja opastaa muita asukkaita suojautumisessa. 

Espoon Asunnot järjestää suojanhoitajille vuosittain koulutusta yhteistyössä väestönsuojelun asiantuntijoiden kanssa. Väestönsuojan hoitaja osallistuu väestösuojan hoitajan koulutukseen ja toimii siellä saatujen ohjeiden mukaan.  

Ekoekspertti

Ekoekspertti on kierrätyksestä ja lajittelusta sekä muista vastuullisuusasioista kiinnostunut asukas. Hän voi ideoida ja kehittää vastuullista asumista omassa talossaan sekä yhdessä muiden ekoeksperttien kanssa. Erityisesti jätteiden lajittelun tehostaminen on konkreettinen asia, johon ekoekspertti voi vaikuttaa.  

Ekoekspertti raportoi vastuullisuuteen liittyvistä havainnoistaan isännöitsijälle. Jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvissä asioissa hän raportoi isännöitsijän lisäksi HSY:lle.

Espoon Asunnot järjestää vuosittain koulutuksen ekoeksperteille yhdessä kierrätysasiantuntijoiden kanssa.