Turvallisuuden asiantuntijat talossasi

Kiinteistöissämme asukkaat voivat valita keskuudestaan suojanhoitajan ja turvallisuuspäällikön. Jos jokin väestönsuojaan tai turvallisuuteen liittyvä asia askarruttaa mieltäsi, voit kysyä sitä heiltä.

Suojanhoitaja huolehtii siitä, että väestönsuoja laitteineen säilyy jatkuvasti hyvässä kunnossa. Lisäksi hän havainnoi ja ilmoittaa isännöitsijälle, jos väestönsuojassa ja suojavarustuksissa on puutteita tai hänellä on niihin liittyviä parannusedotuksia. Suojanhoitaja on lakisääteinen tehtävä, johon tarjoamme koulutuksen.

Turvallisuuspäällikkö on talonsa turvallisuusasiantuntija. Hänen tehtävänään on kehittää talonsa turvallisuutta ja tiedottaa turvallisuusasioista asukkaille. Turvallisuuspäällikkö ilmoittaa isännöitsijälle, jos hän havaitsee talossa turvallisuuteen liittyviä puutteita tai hänellä on turvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia. Turvallisuuspäällikkö ei ole juridisessa vastuussa talon turvallisuusasioista. Tarjoamme koulutusta turvallisuuspäällikön tehtävään. 

Kodin turvallisuus

Ennaltaehkäisy kodin turvallisuudessa on kaiken a ja o. Pidä sinäkin huolta siitä, että oma kotisi on turvallinen – olemme koonneet ohjeita sen tueksi.

Asukashallinto

Asukashallintoon kuuluvat asukasasiamies, kaksi asukkaiden valitsemaa edustajaa hallituksessa, yhteistyöelin AHJO, asukastoimikunnat ja piirineuvostot.