Kuva
Kuvassa paloauto automatolla.

Turvallisuuden asiantuntijat talossasi

Asukkaat voivat vuotuisessa asukkaiden kokouksessa valita keskuudestaan turvallisuushenkilön ja väestönsuojanhoitajan.

Turvallisuushenkilö  

Turvallisuushenkilö on arjen turvallisuuden asiantuntija kotitalossaan. Hän ei ole virallisesti vastuussa talon turvallisuudesta. Turvallisuushenkilön tehtävä perustuu pelastuslakiin. 

Turvallisuushenkilö tekee turvallisuuteen liittyviä havaintoja ja välittää niistä tietoa Espoon Asunnoille tai palvelukumppaneille. Havainnot voivat koskea esimerkiksi ylimääräistä tavaraa porraskäytävissä, pelastustielle pysäköityjä autoja tai kulkuväylien liukkautta talvella. Turvallisuushenkilö voi kehittää talon turvallisuutta ja tiedottaa turvallisuusasioista naapureille.  

Järjestämme vuosittain koulutusta turvallisuushenkilöille yhteistyössä pelastusalan asiantuntijoiden kanssa. Huolehdimme, että jokaisessa talossa on ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma ja se on asukkaiden saatavilla. Kiinteistökohtaisiin pelastussuunnitelmiin löytyy linkit verkkosivuiltamme

Väestönsuojan hoitaja  

Järjestämme suojanhoitajille vuosittain koulutusta yhteistyössä väestönsuojelun asiantuntijoiden kanssa. Väestönsuojan hoitaja osallistuu väestösuojan hoitajan koulutukseen ja toimii siellä saatujen ohjeiden mukaan. Väestönsuojan hoitajan tehtävä perustuu pelastuslakiin. 

Kiinteistöissä, joissa on oma väestönsuoja, valitaan yksi suojanhoitaja väestönsuojaa kohti. Espoon Asunnot huolehtii kiinteistönhoidon ja turvallisuuden asiantuntijoiden kanssa, että väestönsuojat ja varusteet ovat kunnossa.  

Väestönsuojan hoitaja voi tehdä väestönsuojaan ja suojavarustuksiin liittyviä parannusehdotuksia isännöitsijälle. Mikäli yhteiskunnassa tapahtuisi kriisi, joka vaatii väestönsuojan käyttöä, väestönsuojan hoitaja johtaa suojan käyttöönottoa ja opastaa muita asukkaita suojautumisessa.