Kuva
Mies ja nainen keskustelevat kahvilassa.

Sopimusasiat

Miten toimia, jos haluat luovuttaa vuokraamasi asunnon toisen henkilön käyttöön väliaikaisesti tai ottaa alivuokralaisen huoneistoosi?

Vuokrasopimus

Vuokrasopimukseesi on kirjattu olennaiset asiat, jotka vaikuttavat asumiseesi, sekä velvollisuutesi vuokralaisena. 

Vuokrasopimuksesi tietoja voit tarkastella asukkaan sähköisessä asiointipalvelussa EAsyssä. Tiedot löydät EAsyn osiosta Oma talous & sopimukset.

Tarkemmat vuokrasopimusesi tiedot löytyvät allekirjoittamastasi vuokrasopimuksesta.

Asuinhuoneiston väliaikainen luovuttaminen toisen käytettäväksi

Sinulla on oikeus luovuttaa vuokraamasi asunto toisen henkilön käyttöön enintään kahdeksi vuodeksi, jos oleskelet esimerkiksi työsi, opintojesi tai sairauden vuoksi toisella paikkakunnalla. Espoon Asunnot voi kuitenkin perustellusta syystä kieltää asunnon luovuttamisen.

Lupaa vuokra-asunnon väliaikaiselle luovuttamiselle voit hakea alla olevalla lomakkeella. Lupaa tulee hakea viimeistään yhtä kalenterikuukautta ennen suunnitellun luovutuksen alkamista. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää todistus esimerkiksi opiskelusta tai työskentelystä toisella paikkakunnalla. 

Vaikka luovutat vuokraamasi asunnon väliaikaisesti toisen henkilön käyttöön, olet päävuokralaisena lain mukaisesti vastuussa asunnosta ja sen vuokranmaksusta. Väliaikaisesti luovutettavasta vuokra-asunnosta ei saa periä enempää vuokraa kuin mitä itse siitä maksat.

Mikäli saat luvan luovuttaa asunnon väliaikaisesti toisen henkilön käyttöön, suosittelemme, että teet vuokrasopimuksen hänen kanssaan.

Alivuokraus

Alivuokrauksella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, jossa vain osa huoneistosta luovutetaan toisen käytettäväksi. Päävuokralainen ja alivuokralainen jakavat tällöin asunnon.

Sinulla on oikeus luovuttaa enintään puolet vuokraamastasi huoneistosta alivuokrauksena toisen henkilön käyttöön. Alivuokraukseen ei tarvita vuokranantajan lupaa, mutta siitä ei saa aiheutua haittaa tai häiriötä vuokranantajalle. Yksiötä ei voi kuitenkaan alivuokrata.

Ilmoituksen alivuokrauksesta voit tehdä täyttämällä alla olevan lomakkeen ja lähettämällä sen asiakaspalveluumme tai ottamalla yhteyttä puhelimitse asiakaspalveluumme.

Alivuokrauksesta kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus alivuokralaisen kanssa.

Vuokralaisena olet lain mukaisesti vastuussa vuokra-asunnosta ja sen vuokranmaksusta. Alivuokralaiselta ei saa periä korkeampaa neliövuokraa kuin mitä itse maksat. Jos muutat itse pois huoneistosta, alivuokralainen ei voi jäädä sinne. 

Huoneiston vuokraoikeuden siirtäminen

Vuokraoikeus on mahdollista siirtää huoneistossa asuvalle avio- tai avopuolisolle, lapselle tai vanhemmalle.

Ennen siirron hyväksymistä tarkastamme poismuuttavan vuokranmaksutilanteen. Vuokravelka voi olla esteenä vuokraoikeuden siirrolle.

Hakemus tulee jättää yksi kalenterikuukausi ennen haluttua siirtoajankohtaa. Uudet vuokrasopimukset tehdään aina kalenterikuukauden alusta alkaen.

Vuokraoikeuden siirtoa haetaan alla olevalla lomakkeella.