ASTA-hanke - ennaltaehkäisevää talousneuvontaa

Me Espoon Asunnoilla uskomme aktiiviseen ja avoimeen toimintaan. Siksi olemme mukana ARAn ja Takuusäätiön valtakunnallisessa talousneuvontahankkeessa, jossa vuokravelkoihin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhain.

Tehtävämme ei ole olla taloudellisen tuen tarjoaja, mutta ASTA-hankkeen myötä pystymme entistä paremmin neuvomaan ja antamaan ohjeita kuinka toimia tilanteissa, joissa vuokranmaksu tuottaa haasteita ja vuokravelat on saatava maksettua. 

Vuokravalvonta keskiössä

Vuokravalvoja on usein ensimmäinen kontakti, kun vuokraa on jäänyt maksamatta ja halutaan tietoa omasta maksutilanteesta. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla velkaantumiseen vaikuttavat tekijät otetaan puheeksi jo siinä vaiheessa, kun velkaantuminen on alkanut.

Vuokranmaksu

Eräpäivä on kuukauden 4. päivä tai sitä seuraava arkipäivä, jos eräpäivä osuu viikonloppuun.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Asiakaspalvelijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi. 

 
Osaba ASTA-hanketta kehitämme vuokravalvonnan ja asumisneuvonnan yhteistyötä ennaltaehkäisevämmäksi.
Syvennämme vuokravalvonnan työntekijöiden perustyötä siten, että heillä entistä paremmat valmiudet ottaa asioita puheeksi ja kuunnella asiakasta. Siten osaamme ohjata asiakkaan saamaan juuri hänen tarvitsemaansa apua.

Hankkeen määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu haasteisiin asti menevien käsittelyjen ja maksamattomien vuokrien määrän vähentäminen.

Yhteistyössä on voimaa

Yhteistyömme Espoon kaupungin sosiaalitoimen kanssa on toimivaa. Kun havaitsemme asiakkaan tarvitsevan apua, ohjaamme hänet sosiaalitoimen palvelujen piiriin. Näin asiakas saa ajoissa apua.

Vahvana yhteistyökumppanina talousneuvontahankkeessa on Takuusäätiö, jolla on muun muassa järjestelylainoja yllättäviin tilanteisiin sekä puhelinneuvonta Velkalinja. Myös Espoon talous- ja velkaneuvonta on aktiivisena toimijana mukana.