Bild
Kuvassa nainen koputtaa naapurin ovea ilmoittaakseen häiritsevästä toiminnasta.

Störningar i boende

Om grannens aktiviteter stör dig är det bäst att ta upp saken med grannen. Ofta har grannen inte insett att hen stör. Om det känns svårt eller inte hjälper kan du kontakta disponenten.

Hyresgästen ska följa hyresvärdens ordningsregler och god hyressed. Hen ska också se till att hen inte bryter mot de lagar och bestämmelser som fastställts för upprätthållande av hälsa och ordning.

Den vanligaste orsaken till meningsskiljaktigheter mellan grannar är störande ljud, till exempel hög musik som spelas eller repetitiva högljudda gräl.

Ordningsreglerna föreskriver att det ska hållas tyst mellan kl. 22 och 7. Detta innebär dock inte att inget ljud ska höras på natten. Normala bostadsljud är tillåtna, så länge man inte gör för mycket oljud.

Vad ska jag göra om grannen stör mig?

  • Om grannens aktiviteter stör dig är det bäst att ta upp saken med grannen. Ofta har grannen inte insett att hen stör.
  • Om det känns svårt eller inte hjälper kan du kontakta disponenten.
  • Om störningen är grov eller du känner dig hotad, ring polisen.
  • Om störningarna är allvarliga och återkommande kan du lämna in en skriftlig störningsrapport (nedan).
  • Blanketten för störningsrapport kräver underskrift av minst två personer som är bosatta på olika adresser. Muntliga och anonyma anmälningar kommer inte att föras vidare, eftersom de som lämnar in en rapport måste vara beredda att vittna i domstol vid behov.
  • Vid mottagandet av rapporten kommer Esbo Bostäder att utreda ärendet. Esbo Bostäder kan ge hyresgästen en varning om störande liv.
  • Om störningarna kvarstår efter varningen är det lämpligt att lämna in en ny störningsrapport. Enligt lagen har Esbo Bostäder rätt att säga upp eller häva hyreskontraktet om störningarna fortsätter efter varningen.

Vad ska jag göra om grannen oroar mig?

  • Om du oroar dig för din granne kan du ta kontakt med social- och krisjouren, tel. 029 151 2221.