Hallinto

Espoon Asunnot on Espoon kaupungin sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö. Määräysvalta ja hallinnointi on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.
Image

Yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin päätöksentekoelimemme, jossa päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja vahvistaa tilinpäätöksen.

Yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisena aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Hallitus

Hallitus huolehtii Espoon Asuntojen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa sekä vahvistaa yhtiön strategian ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista asukkaat valitsevat kaksi. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi lokakuussa 2021 jäsenet Espoon Asuntojen hallitukseen, he ovat

Jäsen

varajäsen

ryhmä

Janne Tähtikunnas, hallituksen puheenjohtaja

Heikki Savander

Kok.

Antti Brunni, hallituksen varapuheenjohtaja

Jaana Ailus

Vihr.

Suvi Aherto

Kati Pohjanmaa

Kok.

Kari Paunonen

Pia Polviander

PerusS

Jukka Vilske

Riikka Keskitalo

SDP

Nea Fagerroth

Pirkko Saarnio

asukasjäsen

Yrjö Lyytinen

Markus Hirvasjärvi

asukasjäsen

 

Espoon kaupungin konserniohjeessa linjataan, että merkittävimpien kaupungin tytäryhteisöjen tulee laatia hallituksen kokouksista julkinen päätöskooste. Noudatamme ohjeistusta ja julkaisemme kokousten koosteet verkkosivustomme uutisvirrassa. 

Toimitusjohtaja

Espoon Asuntojen toimitusjohtaja on Jaakko Kammonen. Hän aloitti tehtävässä 1.1.2018.

Toimitusjohtaja Jaakko Kammonen

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Espoon Asuntojen johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan tukena yhtiön strategian laatimisesta ja toteutumisesta.

Toimitusjohtajan sijainen on rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä

Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee kaikki strategiaan, budjetointiin, investointeihin, toiminnan suunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana elimenä.

Johtoryhmän kokoonpano

 

Ryhmäkuva Espoon Asuntojen johtoryhmästä

Kuvassa vasemmalta oikealle: isännöintijohtaja Aki Moilanen, talousjohtaja Milla Kalmi, henkilöstöpäällikkö Minni Lumme, asiakkuusjohtaja Juha Heino, rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä, viestintäpäällikkö Hanna-Maija Loikkanen ja toimitusjohtaja Jaakko Kammonen

Organisaatio

Espoon Asunnoilla työskentelee yli sata asumisen, rakennuttamisen ja kiinteistöalan ammattilaista.

Strategia

Tehtävämme on edistää asiakkaidemme hyvinvointia ja lisätä Espoon kaupungin kilpailukykyä.