Bild
Neuvotteluhuone Espoon Asuntojen toimitiloissa Isossa Omenassa.

Anvisning om boendeverksamhet

Det formella inom boendeverksamheten fastställs av lagen om samförvaltning i statligt stödda hyreshus (1169/2022) samt Esbo Bostäders Anvisning om boendeverksamhet som kompletterar lagen och beskriver tillämpningen av den.

Boendeverksamheten är en viktig del av samarbetet mellan Esbo Bostäder och dess invånare. Syftet med den delaktiggörande verksamheten är att ge de boende möjligheter att påverka frågor om sitt boende. Dess mål är också att öka boendetrivseln, den sociala gemenskapen och goda grannförhållanden.  

I Anvisningen om boendeverksamhet beskrivs hur man i praktiken tillämpar lagen vid Esbo Bostäder vad gäller boendemöten, boendekommittéer, samarbetspartner, boendemedlemmar i styrelsen samt övervakningen av ekonomin och förvaltningen.