Kuva
Neuvotteluhuone Espoon Asuntojen toimitiloissa Isossa Omenassa.

Yhteishallintosääntö

Asukastoiminnan muodollisen puolen määrittelee laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (laki 16.7.1990/649) sekä lakia täydentävä yhteishallintosääntö.

Yhteishallinnon päämääränä on laadukas ja toimiva kiinteistö, edullinen vuokra, toimiva, turvallinen ja suvaitseva asuinyhteisö sekä hyvä asumisviihtyvyys.

Yhteishallintosäännöstä ilmenevät yhtiön asukashallintotoimielimet ja niiden tehtävät.