Luotettava ja turvallinen työnantaja

Espoon Asuntojen tavoitteena on olla Espoon paras vuokranantaja. Silloin työstään innostunut henkilöstö on olennainen osa strategiaa.

Toimintaamme ohjaavat henkilöstö- ja koulutus- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joilla varmistamme, että henkilöstö tulee kohdelluksi oikeudenmukaisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain toteutumista valvoo kahdeksanhenkinen tasa-arvotoimikunta, jonka jäsenet edustavat eri henkilöstö- ja ikäryhmiä. Lisäksi noudatamme työsuojeluohjelmaa ja yhdessä laatimiamme työyhteisön pelisääntöjä sekä eettisiä periaatteita.

Työn ja vapaa-ajan tasapainoinen yhteensovittaminen on yksi hyvinvoivan työyhteisön edellytyksistä. Siksi pyrimme mitoittamaan henkilöstön työtehtävät siten, että aikaa jää harrastuksiin ja yhdessäoloon perheen ja ystävien kanssa.

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet koskevat ihan kaikkia: johtoa, esihenkilöitä ja työntekijöitä.

Arvot ja päämäärä

Arvot ja päämäärä ovat kaiken toimintamme perusta.

Päämäärämme on olla Espoon paras vuokranantaja

Olemme todenneet, että yksi tärkeä keino päämäärän saavuttamiseksi on olla hyvä työpaikka. Hyvänä työpaikkana huolehdimme työntekijöiden jaksamisesta ja siitä, että jokaisella on mahdollisuus kokea työssään onnistumisen iloa.

Pidämme myös huolta työntekijöidemme työkyvystä ja hyvinvoinnista panostamalla toimivaan esimiestyöhön, viihtyisään ja ergonomiseen työympäristöön, hyviin työvälineisiin sekä kannustamalla terveisiin elintapoihin. Olemme savuton työpaikka ja tuemme työntekijää tupakoinnin lopettamisessa. 

Myös nuoret tarvitsevat kokemuksellista tietoa työelämästä. Siihen tarjoamme tilaisuuden mahdollistamalla harjoittelujaksot ympäri vuoden ja palkkaamalla kesätyöntekijöitä erilaisiin tehtäviin.

Organisaatio

Espoon Asunnoilla työskentelee yli sata asumisen, rakennuttamisen ja kiinteistöalan ammattilaista.

Töihin Espoon Asunnoille?

Jos haluat liittyä joukkoomme, seuraa työpaikkailmoituksiamme tai lähetä meille avoin hakemus ja cv.

Uusi toimistomme

Uusi toimistomme sijaitsee Isossa Omenassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä sekä monien palvelujen välittömässä läheisyydessä. 

Green Office

WWF on myöntänyt meille Green Office -ympäristösertifikaatin.

Vuonna 2019 palveluksessamme oli 114 työntekijää. Heistä 66 prosenttia oli naisia ja 34 prosenttia miehiä. Työtapaturmia ei sattunut vuoden aikana lainkaan. 70 henkilöä osallistui erilaisiin koulutuksiin.