Kuva
Näkymä työpaikan taukotilaan.

Luotettava ja turvallinen työnantaja

Espoon Asuntojen strategiassa motivoituneella ja osaavalla henkilöstöllä on keskeinen rooli. Siksi hyvä työntekijäkokemus ja tuki henkilöstön osaamisen jatkuvalle kehittymiselle on yksi viidestä strategisesta painopisteestämme.

Toimintaamme ohjaavat henkilöstö- ja koulutus- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joilla varmistamme, että henkilöstö tulee kohdelluksi oikeudenmukaisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain toteutumista valvoo kahdeksanhenkinen tasa-arvotoimikunta, jonka jäsenet edustavat eri henkilöstö- ja ikäryhmiä. Lisäksi noudatamme työsuojeluohjelmaa ja yhdessä laatimiamme työyhteisön pelisääntöjä sekä eettisiä periaatteita.

Työn ja vapaa-ajan tasapainoinen yhteensovittaminen on yksi hyvinvoivan työyhteisön edellytyksistä. Siksi pyrimme mitoittamaan henkilöstön työtehtävät siten, että aikaa jää harrastuksiin ja yhdessäoloon perheen ja ystävien kanssa.

Visiomme on tarjota "Sujuvaa ja edullista asumista vastuullisesti"

Visiomme toteuttamisessa motivoituneella ja osaavalla henkilöstöllä on keskeinen rooli. Meille on tärkeää huolehtia siitä, että jokaisella on mahdollisuus kokea työssään onnistumisen iloa, ja siksi kehittäminen ja kehittyminen ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme. Tuemme oman osaamisen kehittämistä, tarjoamme mahdollisuuksia työnkiertoon ja rakennamme urapolkuja. 

Kannustavaa ja positiivista työkulttuuria edistämme julkaisemalla vuosittain onnistumistilinpäätöksen ja palkitsemalla vuoden onnistujan. Ymmärrämme myös, että epäonnistumisiakin tarvitaan, sillä parhaimmillaan ne ovat tilanteita, joista oppia paljon uutta. 

Panostamme toimivaan esihenkilötyöhön, viihtyisään ja ergonomiseen työympäristöön ja hyviin työvälineisiin. Kannustamamme terveisiin elintapoihin ja pidämme huolta siitä, että työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Olemme savuton työpaikka ja tuemme työntekijää tupakoinnin lopettamisessa. 

Myös nuoret tarvitsevat kokemuksellista tietoa työelämästä. Siihen tarjoamme tilaisuuden mahdollistamalla harjoittelujaksot ympäri vuoden ja palkkaamalla kesätyöntekijöitä erilaisiin tehtäviin.