Bild
Kuvassa neljä asukasta pitää kokousta pöydän ääressä.

Boendeverksamhetens strukturer

Till Esbo Bostäders boendeverksamhets strukturer hör två av de boende valda representanter i styrelsen, ett samarbetsorgan, fastighetsspecifika boendekommittéer och områdesträffar i enlighet med fastighetsförvaltningens områdesindelning. En kontaktperson för boendeverksamheten anställd av bolaget koordinerar verksamheten och boendeverksamhetens utbildningar.

Boendemöte 

Boendemötet är det högsta beslutande organet för varje fastighets boendeverksamhet. Boendemötet ordnas minst en gång per år och alla som bor i fastigheten kan delta i det. Vid boendemötet väljs fastighetens boendekommitté.

Boendekommitté 

Boendekommittén har 3–9 ledamöter. Den kan komma med förslag till nödvändiga inköp samt besluta om fastighetsspecifika preciseringar av användningsreglerna för parkeringsplatser, klubbrum, tvättstugor och bastur. Målet är att boendekommittén skapar en social gemenskap i fastigheten. Kommittén kan anordna talkon, fester och olika evenemang inom ramen för de anslag som den får.

Samarbetsorgan 

Samarbetsorganet är en mötesplats för Esbo Bostäder och boendemedlemmar som valts från områdena. Inom samarbetsorganet diskuterar man gemensamma aktuella frågor och sådant som intresserar de boende. Utifrån diskussionerna utarbetar Esbo Bostäder principlinjedragningar och direktiv för frågor som gäller samarbetsorganet. Sådana är till exempel principer inom renovering och ekonomi samt anskaffningar och ordningsregler.

Områdesträffar och responskvällar 

Disponenterna bjuder in de fastighetsordförande och boenderepresentanter till områdesträffar minst fyra gånger per år. Under träffarna diskuterar man gemensamma aktuella frågor och utbyter erfarenheter. Dessutom ordnar vi tjänsteproducentspecifika responskvällar där man diskuterar kvaliteten på och utvecklingen av köpta tjänster.

Boendeverksamhetens utbildningar och boendeevenemang 

Vi erbjuder de boende utbildning till uppgifter inom boendeverksamheten. Vi ordnar gemensamma evenemang för dem som deltar i boendeverksamheten och utarbetar anvisningar, mallar samt tips som stöd för verksamheten. Därtill ordnar vi boendeevenemang som är öppna för alla boende.