Kuva
Kuvassa neljä asukasta pitää kokousta pöydän ääressä.

Asukashallinto

Espoon Asunnoilla asukashallintoon kuuluu yhtiön palveluksessa oleva asukasasiamies, kaksi asukkaiden valitsemaa edustajaa hallituksessa, yhteistyöelin AHJO, kohteiden asukastoimikunnat ja kiinteistöpiirikohtaiset piirineuvostot. Asukasasiamies koordinoi toimintaa ja asukastoimijoiden koulutusta.

Asukkaiden kokous

Asukastoiminnan ylin päättävä elin on vähintään kerran vuodessa kokoontuva kiinteistön asukkaiden kokous, joka valitsee asukastoimikunnan.  

Asukastoimikunta

Asukastoimikunnassa on 3–9 jäsentä. Se voi tehdä esityksiä tarvittavista hankinnoista sekä päättää autopaikkojen, kerhohuoneiden, pesutupien ja saunojen käytöstä. Asukastoimikunnan tavoite on luoda yhteisöllisyyttä kiinteistöön. Toimikunta voi järjestää talkoita, juhlia ja erilaisia tapahtumia määrärahojen puitteissa.

Piirineuvosto

Piirineuvosto on kiinteistöpiirikohtainen asukashallintoelin. Piirineuvoston muodostavat kyseisessä kiinteistöpiirissä olevat asukastoimikuntien puheenjohtajat, jotka valitaan kiinteistöjen asukkaiden kokouksissa. 

Espoon Asunnot tarjoaa koulutusta useimpiin asukastoiminnan tehtäviin. Tehtävistä ja toimielimistä on myös laadittu Yhteishallintosääntö, johon on kirjattu pelisäännöt, miten toimitaan kiinteistössä ja miten asioita viedään eteenpäin.

AHJO

AHJO on keskustelufoorumi ja yhteistyöelin yrityksen johdon ja asukkaiden välillä. AHJO:n jäseniä ovat Espoon Asuntojen johtoryhmä ja piirineuvoston puheenjohtajat.