Mukaan asukastoimintaan

Asukastoiminta on monimuotoista tekemistä asuinympäristön hyväksi. Pienilläkin teoilla on merkitystä – ne innostavat myös muita asukkaita luomaan yhteisöllisyyttä ja sitä kautta mukavampaa asumista. 

Asukastoiminta on vapaaehtoista. Mitään velvoitteita tai vaateita tehtävien hoitoon ei ole, vaan jokainen voi olla mukana toiminnassa oman mielenkiintonsa ja voimavarojensa mukaan.

Asukastoiminnassa on monenlaisia tehtäviä: asukastoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kiinteistön turvallisuuspäällikkö, suojanhoitaja, ympäristöekspertti, kiinteistönhoidon ja siivouksen yhdyshenkilö sekä vähemmistöryhmien edustaja.

Asukastoiminnassa voit olla mukana vaikuttamassa. Jos jokin tehtävä tuntuu omalta ja mielenkiintoiselta, siihen voi vallan mainiosti ehdottaa itseään.
 

Talkoot

Talkoissa jokainen voi vaikuttaa oman asuinympäristönsä viihtyisyyteen ja tutustua naapureihinsa.

Turvallisuuden asiantuntijat talossasi

Kiinteistöissämme on asukkaista valittu suojanhoitaja ja turvallisuuspäällikkö.