Mukaan asukastoimintaan

Asukastoiminta on monimuotoista tekemistä asuinympäristön hyväksi. Pienilläkin teoilla on merkitystä – ne innostavat myös muita asukkaita luomaan yhteisöllisyyttä ja sitä kautta mukavampaa asumista. 

Asukastoiminta on vapaaehtoista. Mitään velvoitteita tai vaateita tehtävien hoitoon ei ole, vaan jokainen voi olla mukana toiminnassa oman mielenkiintonsa ja voimavarojensa mukaan.

Asukastoiminnassa on monenlaisia tehtäviä: asukastoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kiinteistön turvallisuuspäällikkö, suojanhoitaja, ympäristöekspertti, kiinteistönhoidon ja siivouksen yhdyshenkilö sekä vähemmistöryhmien edustaja.

Asukastoiminnassa voit olla mukana vaikuttamassa. Jos jokin tehtävä tuntuu omalta ja mielenkiintoiselta, siihen voi vallan mainiosti ehdottaa itseään.

Asukastoimikunnan työnjako

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan vastuulla ovat asukkaiden kokousten koollekutsuminen, asukastoimikunnan kokousten johtaminen ja koollekutsuminen, tehtävien seuranta, yhteydenpito isännöitsijään ja Espoon Asuntoihin, kiinteistön talouteen liittyvät asiat kuten talousarvio ja seurantaraportit sekä osallistuminen Espoon Asuntojen koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin ja kiinteistöpiirin piirineuvoston kokouksiin.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät, jos varsinainen puheenjohtaja on estynyt.

Sihteeri

Sihteeri tekee kokouspöytäkirjat ja esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä vastaa asiakirjojen asiamukaisesta säilytyksestä. Sihteeri toimittaa kopiot kaikista asukastoimikunnan pöytäkirjoista isännöitsijälle kahden viikon sisällä kokouksesta.

Turvallisuuspäällikkö

Turvallisuuspäällikkö on taloyksikkönsä turvallisuusasiantuntija. Hän ei ole juridisessa vastuussa taloyksikkönsä turvallisuudesta, mutta hänen tehtävänään on osallistua turvallisuuspäällikön koulutukseen. Hänen tulee kehittää taloyksikön turvallisuutta, tiedottaa turvallisuusasioista asukkaille sekä kertoa turvallisuuteen liittyvistä puutteista ja tehdä siihen liittyviä parannusehdotuksia isännöitsijälle. Yleensä tehtävään on nimetty taloyksiköstä yksi henkilö.

Suojanhoitaja

Suojanhoitaja osallistuu suojanhoitajan koulutukseen ja toimii siellä saatujen ohjeiden mukaan. Hän muun muassa huolehtii siitä, että väestönsuoja laitteineen säilyy jatkuvasti hyvässä kunnossa sekä kertoo väestönsuojaan ja suojavarustuksiin liittyvistä puutteista ja parannusehdotuksista isännöitsijälle. Tehtävä on lakisääteinen, ja yleensä taloyksiköstä tehtävään nimetty on yksi henkilö.

Ympäristöekspertti

Ympäristöekspertti on asukkaan ja huollon sekä Espoon Asuntojen ylläpidosta vastaavien henkilöiden kumppani ja tiedonvälittäjä. Ekspertti toimii taloyksikkönsä asukkaille tiedonjakajana, ohjaajana ja auttajana veden- ja energiansäästössä, jätehuollossa, kierrätyksessä ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Espoon Asunnot järjestää eksperteille vuosittain 1–3 koulutustilaisuutta. Ympäristöekspertti raportoi havaitsemistaan kulutuspoikkeamista huoltoyhtiöön ja/tai isännöitsijälle, sekä jätehuollosta ja kierrätyksestä HSY:lle. Yleensä tehtävään on nimetty taloyksiköstä yksi henkilö.

Kiinteistönhoidon ja siivouksen yhdyshenkilö

Kiinteistönhoidon ja siivouksen yhdyshenkilö osallistuu taloyksikön kiinteistöhoidon ja siivouksen seurantaan sekä raportoi kiinteistönhuollon laadusta huoltoyhtiölle ja siivouksen laadusta siivousliikkeelle sekä Espoon Asuntojen siivouspäällikölle. 

Vähemmistöryhmien edustaja

Vähemmistöryhmien edustaja toimii yhdyssiteenä maahanmuuttajien ja vähemmistöryhmien asukkaiden sekä valtaväestön kanssa. Hän pyrkii saamaan maahanmuuttajat mukaan yleisiin asukastapahtumiin ja asukastoimintaan, ja tarvittaessa opastaa heitä hankkimaan asumiseen liittyviä tietoja.

Muut tehtävät

Muita tehtäviä voidaan jakaa asukastoimikunnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi talkootoiminta, tiedotus, kerhotoiminta, retkitoiminta, jne. Yleensä tehtävään on nimetty taloyksiköstä yksi henkilö.
 

 

Talkoot

Talkoissa jokainen voi vaikuttaa oman asuinympäristönsä viihtyisyyteen ja tutustua naapureihinsa.

Turvallisuuden asiantuntijat talossasi

Kiinteistöissämme on asukkaista valittu suojanhoitaja ja turvallisuuspäällikkö.