Bild
Kuvassa paloauto automatolla.

Säkerhetsexperter i ditt hus

De boende kan under det årliga boendemötet utse en säkerhetsperson och en skyddsrumsskötare.

Säkerhetsperson  

Säkerhetspersonen är expert på den vardagliga säkerheten i sitt hus. Hen ansvarar inte officiellt för säkerheten i huset. Hen gör observationer vad gäller säkerheten och förmedlar informationen om dem till Esbo Bostäder eller tjänstepartner. Observationerna kan gälla till exempel överflödiga saker i trappuppgången, bilar som parkerats på räddningsvägen eller hala gångvägar på vintern. Säkerhetspersonen kan utveckla säkerheten i huset och informera grannarna om säkerhetsfrågor.  

Säkerhetspersonens uppgift grundar sig på räddningslagen. Vi ordnar årligen utbildningar för säkerhetspersonerna i samarbete med räddningsbranschens experter.  

Vi ser till att det i varje hus finns en uppdaterad räddningsplan och att den är tillgänglig för de boende. Du hittar länkar till de fastighetsspecifika räddningsplanerna på vår webbplats. 

Skyddsrumsskötare  

Vi ordnar årligen utbildning för skyddsrumsskötarna i samarbete med experter inom befolkningsskyddet. Skyddsrumsskötaren deltar i utbildningen för skyddsrumsskötare och agerar enligt de anvisningar som hen fått.  

Skyddsrumsskötarens uppgift grundar sig på räddningslagen. För fastigheter med skyddsrum väljs en skötare per skyddsrum. Esbo Bostäder säkerställer tillsammans med experter inom fastighetsskötsel och säkerhet att skyddsrummen och utrustningen är i skick.  

Skyddsrumsskötaren kan komma med förbättringsförslag för skyddsrummet och skyddsutrustningen till disponenten. Om det skulle ske en kris i samhället som kräver användning av skyddsrummet är det skyddsrumsskötaren som leder ibruktagandet av skyddsrummet och vägleder de övriga invånarna att skydda sig.