Säkerhetsexperter i ditt hus

Våra fastigheter har en skyddsrumsskötare och en säkerhetschef vald bland invånarna. Om du är orolig för något som rör skyddsrummet eller säkerheten kan du fråga dem.

Skyddsrumsskötaren ser till att skyddsrummet och dess utrustning alltid hålls i gott skick. Dessutom gör hen observationer och meddelar disponenten om det finns brister i skyddsrummet och skyddsutrustningen eller om hen har några förbättringsförslag rörande dem. Skyddsrumsskötaren är en lagstadgad uppgift för vilken vi tillhandahåller utbildning.

Säkerhetschefen är husets säkerhetsexpert. Hens jobb är att utveckla säkerheten i huset och att informera invånarna om säkerhetsfrågor. Säkerhetschefen meddelar disponenten om hen upptäcker några säkerhetsbrister i huset eller har förslag på säkerhetsförbättringar. Säkerhetschefen är inte juridiskt ansvarig för husets säkerhetsfrågor. Vi tillhandahåller utbildning för säkerhetschefens uppgift.

Säkerhet i hemmet

Förebyggande är A och O i hemsäkerhet. Också du borde se till att ditt hem är säkert – vi har sammanställt anvisningar för att stödja det.

Asukashallinto

Asukashallintoon kuuluvat asukasasiamies, kaksi asukkaiden valitsemaa edustajaa hallituksessa, yhteistyöelin AHJO, asukastoimikunnat ja piirineuvostot.