Rakennuttaminen ja kiinteistökehitys

Espoon Asunnot vaikuttaa yhdyskuntarakenteen kehittymiseen rakennuttamalla asuntoja kaupungistuvan ja väkimäärältään kasvavan Espoon tarpeisiin.

Omistajana Espoon kaupunki määrittelee asuntotuotantotavoitteemme. Vuonna 2019 tavoitteena oli aloittaa 400 asunnon rakentaminen, mikä ylittyi 39 asunnolla. Sama tavoite on asetettu myös vuodelle 2020. 

Rakentamisen päävirtauksena on tällä hetkellä tiivis korttelirakentaminen, jolla luodaan uusia asuinalueita ja tiivistetään vanhoja aluekeskuksia. Näin ollen edistämme myös täydennysrakentamista, joka palvelee tehokkaan ja tiiviin kaupunkirakentamisen tarvetta.

Haluamme kehittää kulloinkin rakenteilla olevaa asuinympäristöä osallistumalla jo varhaisessa vaiheessa alueen suunnitteluun. Teemmekin maanhankinnassa ja kaavoituksessa tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa. 

Uudisrakentamisen lisäksi investoimme perusparannuksiin ja -korjauksiin. Meille on tärkeää kiinteistökantamme kestävä kunnossapito, energiatehokkuus sekä asumismukavuuden lisääminen.

Pyrimme käyttämään hankkeissamme paikallisia toimijoita, jotta mahdollisimman monet espoolaiset hyötyisivät investoinneistamme.

Tonttihankinta vaatii meiltä jatkuvaa työtä, jotta saavutamme vuosittaiset tuotantotavoitteet.

Uudiskohteet

Rakennamme joka vuosi useita satoja uusia asuntoja. Niiden joukosta löytyy koti sekä pienille että suurille perheille.

Hankinnat

Teemme laadukkaita ja taloudellisia hankintoja ja edistämme tervettä kilpailua sekä kestävää kehitystä.

Vastuullisuus

Rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia.

Strategia

Tehtävämme on edistää asiakkaidemme hyvinvointia ja lisätä Espoon kaupungin kilpailukykyä.