Urvalskriterier

Det finns regler som styr valet av boende till statligt stödda hyresbostäder. Vi använder inte oss av kösystem, utan urvalskriterierna påverkas av till exempel bostadsbehov och förmögenhet. Vi strävar efter att erbjuda bostäder till dem med störst behov och det är uppdelat efter hur brådskande situationen är, se nedan. Vi prioriterar sökande med mest brådskande behov av bostad, som är mindre bemedlade och med lägst inkomster. Observera att vi beaktar en mångsidig boendestruktur, och att uppfylla urvals­kriterierna nedan innebär inte en garanti för att få en lägenhet.

Sökande med mycket brådskande behov

 • Sökande som är bostadslösa, boende i natthärbärgen eller motsvarande tillfälliga boenden.
   
 • Tillfälligt boende hos släkt och bekanta.
   
 • Sökande som på grund av arbete flyttar till huvudstadsregionen från annan ort och saknar bostad.
   
 • Sökande som bor i en obeboelig bostad eller har fått uppmaning att flytta.
   
 • Sökande som bor ytterst trångt (fler är 3 personer per rum).
   
 • Sökande som är myndiga men bor hos sina föräldrar eller som underhyresgäst.

Sökande med brådskande bostadsbehov

 • Sökande som bor trångt (fler än 1 person men färre än 3 personer per rum).
   
 • Sökande vars hyreskontrakt sagts upp eller att den tidsbegränsade hyrestiden är nådd.
   
 • Sökande med familjemedlem med kronisk sjukdom eller handikapp som kräver en hälsosammare eller bättre anpassad bostad.
   
 • Sökande med för hög hyra i jämförelse med inkomsterna.

Sökande utan brådska

 • Sökande som är missnöjda med den nuvarande bostadens läge eller utrustning.

Förmögenhetsgränser

Statligt stödda hyresbostäder har en förmögenhetsgräns och den sökandes förmögenhet beaktas vid handläggningen av ansökan.

Bostadsansökan

Du kan ansöka om en hyresbostad på den elektroniska blankett (på finska) som finns på den externa webbsidan. Vänligen fyll i ansökan noggrant, eftersom om vi kan erbjuda dig en lägenhet kommer vi att göra det baserat på informationen och önskemålen som anges i ansökan.