Kuva
Koivunlehtiä lähikuvassa

Olennaiset näkökohdat

Olennaisuusarviointi määrittää Espoon Asunnoille ja sidosryhmillemme tärkeimmät vastuullisuusaiheet ja antaa suuntaviivat vastuulliseen toimintaan.

Olemme toteuttaneet ulkopuolisen konsulttitoimiston johdolla olennaisuusarvioinnin, joka perustuu sidosryhmillemme tehtyyn verkkokyselyyn ja haastatteluihin.

Pyysimme vastauksia keskeisiltä sidosryhmiltämme. Vastaajajoukko koostui muun muassa asukkaistamme, päättäjistä ja virkamiehistä, urakoitsijoiden, rakennusliikkeiden ja huoltoyhtiöiden edustajista sekä henkilöstöstämme. 

Tunnistimme kyselyn ja haastatteluiden perusteella kahdeksan olennaista näkökohtaa,
jotka ohjaavat vastuullistyötämme ja määrittävät sen tavoitteita. Ne ovat: 

Sosiaalinen vastuu

  • Segregaation torjunta
  • Vastuullinen työnantaja
  • Kohtuuhintainen asuminen kaikissa elämäntilanteissa

Ympäristövastuu

  • Hiilineutraali Espoon Asunnot 2030
  • Asukasviestintä ja vaikuttaminen
  • Resurssiviisaus ja kiertotalous

Taloudellinen vastuu

  • Toimitusketjun vastuullisuus
  • Pitkäjänteinen talouden ja toiminnan suunnittelu