Olennaiset näkökohdat

Olennaisuusarviointi määrittää Espoon Asunnoille ja sidosryhmillemme tärkeimmät vastuullisuusaiheet ja antaa suuntaviivat vastuulliseen toimintaan.

Olemme toteuttaneet ulkopuolisen konsulttitoimiston johdolla olennaisuusarvioinnin, joka perustuu sidosryhmillemme tehtyyn verkkokyselyyn ja haastatteluihin.

Pyysimme vastauksia keskeisiltä sidosryhmiltämme. Vastaajajoukko koostui muun muassa asukkaistamme, päättäjistä ja virkamiehistä, urakoitsijoiden, rakennusliikkeiden ja huoltoyhtiöiden edustajista sekä henkilöstöstämme. 

Tunnistimme kyselyn ja haastatteluiden perusteella kahdeksan olennaista näkökohtaa,
jotka ohjaavat vastuullistyötämme ja määrittävät sen tavoitteita. Ne ovat: 

Sosiaalinen vastuu

  1. Segregaation torjunta
  2. Vastuullinen työnantaja
  3. Kohtuuhintainen asuminen kaikissa elämäntilanteissa

Ympäristövastuu

  1. Hiilineutraali Espoon Asunnot 2030
  2. Asukasviestintä ja vaikuttaminen
  3. Resurssiviisaus ja kiertotalous

Taloudellinen vastuu

  1. Toimitusketjun vastuullisuus
  2. Pitkäjänteinen talouden ja toiminnan suunnittelu
Olennaisten näkökohtien merkittävyyden arviointi suhteessa toisiinsa on esitetty vastuullisuusraportissa julkaistussa kaaviossa.

Vastuullisuus

Rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia.

Vuosikatsaukset

Julkaisemme vuosittain vuosikatsauksen, jonka teossa sovellamme Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiperiaatteita ja sen peruslaajuutta (Core)..