Olennaiset näkökohdat

Olennaisuusarviointi määrittää Espoon Asunnoille ja sidosryhmillemme tärkeimmät vastuullisuusaiheet ja antaa suuntaviivat vastuulliseen toimintaan.

Olemme toteuttaneet ulkopuolisen konsulttitoimiston johdolla olennaisuusarvioinnin, joka perustuu sidosryhmillemme tehtyyn verkkokyselyyn ja haastatteluihin.

Pyysimme vastauksia keskeisiltä sidosryhmiltämme. Vastaajajoukko koostui muun muassa asukkaistamme, päättäjistä ja virkamiehistä, urakoitsijoiden, rakennusliikkeiden ja huoltoyhtiöiden edustajista sekä henkilöstöstämme. 

Tunnistimme kyselyn ja haastatteluiden perusteella 17 olennaista näkökohtaa,
jotka ohjaavat vastuullistyötämme ja määrittävät sen tavoitteita. Ne ovat: 

Sosiaalinen vastuu

 • Asukkaiden asioimista helpottavat ratkaisut
 • Vuokra-asumisen arvostuksen edistäminen Espoossa
 • Yhteisöllisyyden tukeminen asumisratkaisuilla
 • Asukkaiden mahdollisuuksien tukeminen päätöksentekoon osallistumisessa

Ympäristövastuu

 • Kiinteistöjen kestävä elinkaari
 • Energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttö
 • Rakennushankkeiden suunnittelu ympäristöystävällisiksi
 • Uusien keinojen löytäminen yhdyskuntasuunnitteluun
 • Uusien ratkaisujen löytäminen jätehuoltoon
 • Uusien ratkaisujen löytäminen vedenkulutukseen

Taloudellinen vastuu

 • Taloudellisen lisäarvon tuottaminen oikeudenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla
 • Rakennustyön vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta
 • Vaikuttaminen lainsäädännön kehittymiseen ja valtion vuokra-asumisen tuen yhteiskunnalliseen vaikutukseen
 • Rakennustyön suunnittelu tehokkaammaksi
Olennaisten näkökohtien merkittävyyden arviointi suhteessa toisiinsa on esitetty vastuullisuusraportissa julkaistussa olennaisuusmatriisissa.

Vastuullisuus

Rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia.

Vuosikatsaukset

Julkaisemme vuosittain vuosikatsauksen, jonka teossa sovellamme Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiperiaatteita ja sen peruslaajuutta (Core)..