Bild
Koivunlehtiä lähikuvassa

Väsentliga Aspekter

Materialitetsbedömningen definierar de viktigaste hållbarhetsämnena för Esbo Bostäder och våra intressenter och ger riktlinjer för ansvarsfull verksamhet.

Vi har genomfört en materialitetsbedömning ledd av en extern konsultfirma. Firman genomförde en online-enkät och intervjuer för våra intressenter.

Vi bad om svar från våra nyckelintressenter. Respondentgruppen bestod av bland annat våra invånare, beslutsfattare och tjänstemän, representanter för entreprenörer, byggföretag och underhållsföretag, samt vår personal.

Baserat på enkäten och intervjuerna identifierade vi åtta väsentliga aspekter som vägleder vårt ansvarsfulla arbete och ställer upp dess mål. De är:

Socialt ansvar

  • Bekämpning av segregation
  • Ansvarsfull arbetsgivare
  • Prisvärt boende i alla livssituationer

Miljöansvar

  • Koldioxidneutralt Espoon Asunnot till 2030
  • Kommunikation med invånare och påverkan
  • Resursklokhet och cirkulär ekonomi

Ekonomiskt ansvar

  • Försörjningskedjans ansvar
  • Långsiktig ekonomisk och operativ planering.