Miljöansvar

Vår miljöansvariga verksamhet bygger på livscykeltänkandet. Det sträcker sig från planeringen av nya fastigheter ända till byggherreverksamhet, underhåll och ombyggnad.

De största miljöbelastningarna från vår verksamhet orsakas av byggandet av fastigheter, byggmaterial och energiförbrukning under boendet. Vi följer ständigt nya, smarta och koldioxidsnåla lösningar som kan utnyttjas under byggande och byggnaders livscykel.

Valen med anknytning till ditt boende kan göra stor skillnad i ditt koldioxidavtryck. Effektivt utnyttjade kvadratmeter, lämplig rumstemperatur och användning av förnybar el är en bra början för grönare boende.

Kontroll av uppvärmning med artificiell intelligens

Det smarta värmesystemet Fortum SmartLiving, som tagits i bruk i Esbo Bostäders fastigheter, ger bostäderna konstant värme och sparar energi.

Införandet av tjänsten Fortum SmartLiving har varit ett naturligt sätt att fortsätta de klimatåtgärder som redan inletts och att genomföra Esbo stads klimatprogram. Dessutom stämmer det väl överens med våra värden och strategiska prioriteringar, varav en är hållbara åtgärder.

Vardagliga miljöåtgärder görs tillsammans

Stävjandet av klimatförändringen kräver åtgärder av oss alla.

Förutom byggandet och underhållet av våra fastigheter uppstår miljöpåverkningar i och med boendet. Därför spelar de boende i Esbo Bostäder också en viktig roll i kampen mot klimatförändringen.

Vi uppmuntrar att minska bostädernas miljöpåverkan genom att förklara hur man kan minska energi- och vattenförbrukningen i sitt eget hem och att investera i fastighetsspecifik avfallssortering och återvinning. I fastigheterna finns även boende som fungerar som miljöexperter och vi utbildar dem regelbundet.

Utsläppsfri värme

Våra bostäder värms upp med Fortums utsläppsfria Eko Plus-fjärrvärme och den fastighetsel vi använder är bioenergi med EKO-energi-märkning.

Ett Svanenmärkt hus

Esbo Bostäders första Svanenmärkta objekt byggs färdigt i Karabacka.

I byggandet enligt Svanen tas hänsyn till bland annat byggmaterialens ekologi och ursprung, de använda kemikaliernas säkerhet och hälsosamhet, fukthantering och energieffektivitet. När det gäller byggavfall syftar projektet till en återvinningsgrad på minst 70 procent.

Med i åtgärdsprogrammet VAETS

VAETS är hyresbostadssamfunds energieffektivitetsavtal som vi anslöt oss till 2010. När avtalsperioden löpte ut 2016 belönades vi med ett erkännande för vår förtjänstfulla och långsiktiga verksamhet och vårt samvetsgranna engagemang för Fastighetssektorns hyresbostadssamfunds energieffektivitetsavtal 2008–2016.

Den nya VAETS-perioden inleddes i början av 2017 och löper till slutet av 2025. Målet är att minska den totala energiförbrukningen med 7,5 procent från 2016 till slutet av 2025.

WWF har tilldelat oss miljöcertifikatet Green Office.

Socialt ansvar

Vi är en pålitlig hyresvärd som även tar hand om dem som på grund av sin livssituation behöver hjälp för att kunna leva sin vardag.

Ekonomiskt ansvar

För oss innebär ekonomiskt ansvar en god skötsel av ekonomin, solidariskt ansvar samt stabilt och långsiktigt tillhandahållande av ekonomiska fördelar för våra intressenter.