Bild
Kukkaniitty, taustalla kerrostalokohteemme

Miljöansvar

Vår miljöansvariga verksamhet bygger på livscykeltänkandet. Det sträcker sig från planeringen av nya fastigheter ända till byggherreverksamhet, underhåll och ombyggnad.

De största miljöbelastningarna från vår verksamhet orsakas av byggandet av fastigheter, byggmaterial och energiförbrukning under boendet. Vi följer ständigt nya, smarta och koldioxidsnåla lösningar som kan utnyttjas under byggande och byggnaders livscykel.

Valen med anknytning till ditt boende kan göra stor skillnad i ditt koldioxidavtryck. Effektivt utnyttjade kvadratmeter, lämplig rumstemperatur och användning av förnybar el är en bra början för grönare boende.

Vi använder miljösystemet Ekokompassen

Vi använder miljösystemet Ekokompassen. Ekokompassen bygger på den internationella ISO 14001-standarden och ägs av Finlands naturskyddsförbund.

Med systemet Ekokompassen har vi byggt ett miljöprogram som innehåller mål och åtgärder för att minska våra miljöeffekter.  

Esbo Bostäder har beviljats certifikatet Ekokompassen som ett tecken på att vi skött miljöfrågor exemplariskt. Miljöansvar innebär för oss konkreta handlingar inom vår egen verksamhet. Vi har förbundit oss att spara på naturresurserna och öka de positiva effekterna på miljön.  

Ansvarstagande syns på alla delområden av vår verksamhet. Vi utvecklar kontinuerligt vårt miljöarbete och mäter det. Vi har förbundit oss att förbättra energieffektiviteten vid våra fastigheter både inom renovering och nybyggnad. Som en särskild fråga som ska utvecklas har vi lyft fram främjandet av avfallssortering. 

Kontroll av uppvärmning med artificiell intelligens

Det smarta värmesystemet Fortum SmartLiving, som tagits i bruk i Esbo Bostäders fastigheter, ger bostäderna konstant värme och sparar energi.

Införandet av tjänsten Fortum SmartLiving har varit ett naturligt sätt att fortsätta de klimatåtgärder som redan inletts och att genomföra Esbo stads klimatprogram. Dessutom stämmer det väl överens med våra värden och strategiska prioriteringar, varav en är hållbara åtgärder.

Utsläppsfri värme och fastighetsel

Våra bostäder värms upp med Fortums utsläppsfria Eko Plus-fjärrvärme och den fastighetsel vi använder är också utsläppsfria energi.

Med i åtgärdsprogrammet VAETS

VAETS är hyresbostadssamfunds energieffektivitetsavtal som vi anslöt oss till 2010. När avtalsperioden löpte ut 2016 belönades vi med ett erkännande för vår förtjänstfulla och långsiktiga verksamhet och vårt samvetsgranna engagemang för Fastighetssektorns hyresbostadssamfunds energieffektivitetsavtal 2008–2016.

Den nya VAETS-perioden inleddes i början av 2017 och löper till slutet av 2025. Målet är att minska den totala energiförbrukningen med 7,5 procent från 2016 till slutet av 2025.

Vardagliga miljöåtgärder görs tillsammans

Stävjandet av klimatförändringen kräver åtgärder av oss alla.

Förutom byggandet och underhållet av våra fastigheter uppstår miljöpåverkningar i och med boendet. Därför spelar de boende i Esbo Bostäder också en viktig roll i kampen mot klimatförändringen.

Vi uppmuntrar att minska bostädernas miljöpåverkan genom att förklara hur man kan minska energi- och vattenförbrukningen i sitt eget hem och att investera i fastighetsspecifik avfallssortering och återvinning. I fastigheterna finns även boende som fungerar som miljöexperter och vi utbildar dem regelbundet.