Bild
Mies ja nainen keskustelevat kahvilassa.

Kontraktsfrågor

Vad ska jag göra om jag tillfälligt vill överlåta min hyresbostad till en annan person eller ta en underhyresgäst?

Hyresavtal

I ditt hyresavtal har angetts vilka viktiga omständigheter som inverkar på ditt boende samt vilka skyldigheter du har som hyresgäst. 

Du kan granska informationen i ditt hyresavtal i de boendes elektroniska ärendehanteringstjänst EAsy. Du hittar informationen i avsnittet Mitt hushåll & avtal i EAsy.

Närmare information om ditt hyresavtal finns i det hyresavtal som du har undertecknat.

Tillfällig överlåtelse av en bostad till en annan person

Du har rätt att överlåta din hyresbostad till en annan person i högst två år om du vistas på en annan ort på grund av till exempel arbete, studier eller sjukdom. Esbo Bostäder kan dock av grundade skäl förbjuda överlåtelse av bostaden.

Du kan ansöka om tillstånd att tillfälligt överlåta bostaden med blanketten nedan. Tillstånd måste sökas senast en kalendermånad innan den planerade överlåtelsen påbörjas. Till ansökan måste bifogas ett intyg till exempel om studier eller arbete på en annan ort.

Även om du tillfälligt överlåter den hyrda bostaden till en annan person är du som huvudhyresgäst juridiskt ansvarig för bostaden och dess hyresbetalning. Du får inte ta ut mer hyra för en tillfälligt överlåten bostad än du själv betalar för den.

Om du får tillstånd att tillfälligt överlåta bostaden till någon annan, rekommenderar vi att du ingår ett hyresavtal med den andra personen.

Underuthyrning

Med underuthyrning avses ett hyresförhållande där endast en del av bostaden överlåts till en annan person. Huvudhyresgästen och underhyresgästen delar då bostaden.

Du har rätt att hyra ut högst hälften av den hyrda lägenheten till en annan person. Underuthyrning kräver inte tillstånd från hyresvärden men får inte orsaka olägenheter eller störningar för hyresgästen. Du kan dock inte överlåta en etta genom underuthyrning.

Du kan anmäla en underuthyrning genom att fylla i formuläret nedan och skicka det till vår kundtjänst eller genom att kontakta vår kundtjänst per telefon.

Det är alltid tillrådligt att ingå ett skriftligt avtal med uthyraren om underuthyrning.

Som hyresgäst är du juridiskt ansvarig för bostaden och dess hyra. Du får inte ta ut högre hyra per kvadratmeter av underhyresgästen än vad du själv betalar. Om du flyttar ut ur lägenheten själv, kan underhyresgästen inte stanna där.

Överförande av hyresrätten till lägenheten

Det är möjligt att överföra hyresrätten till en make/maka, sambo, barn eller förälder som bor i lägenheten.

Innan vi godkänner överföringen kommer vi att kontrollera hyresbetalningssituationen för den avflyttande boende. En hyresskuld kan utgöra ett hinder för överförande av hyresrätten.

Ansökan ska lämnas in en kalendermånad före den önskade överföringsdagen. Nya hyreskontrakt ingås alltid från och med början av kalendermånaden.

Överförande av hyresrätten ansöks med blanketten nedan.