Bild
Kuvassa henkilö pitelee matkapuhelinta, jonka ruudulta nousee peukkuja ja sydämiä.

Esbo Bostäder på sociala medier

Esbo Bostäder är aktivt närvarande på sociala mediekanaler. Vi delar information relaterad till boende på Facebook och Instagram samt videor på Youtube. För intressenter och samarbetspartners kommunicerar vi på LinkedIn.

Regler för interaktion på våra sociala medier

Vi vill uppmuntra öppna diskussioner på våra sociala mediekanaler, men alla måste bete sig på ett artigt och lämpligt sätt, följa lagar och respektera andras integritet.

Reklam, ideologisk eller politisk kampanjverksamhet och medveten spridning av vilseledande information är inte tillåtet. Förtal, kränkande kommentarer gentemot andra personer, svordomar, rasism och uppmaning till kriminell verksamhet är förbjudet.

Administratörerna kan påminna användare om dessa regler vid olämpligt beteende eller ta bort meddelanden som bryter mot dessa regler. Om en användare upprepat bryter mot våra regler kan deras åtkomst till vårt berörda sociala mediekonto blockeras.

Följ våra sociala mediekanaler

Inlägg på våra sociala mediekanaler är främst på finska