Bild
Kuvassa käsi allekirjoittaa dokumenttia puhelimen ruudulla

Undertecknande av hyreskontrakt

När du har tackat ja till bostadserbjudandet och de begärda bilagorna har godkänts är det dags att underteckna hyreskontraktet. Detta görs elektroniskt.

För att underteckna hyreskontraktet elektroniskt behöver du autentisera dig starkt med nätbankskoder eller mobil-id.  

  • Läs först igenom hyreskontraktet noggrant. Observera att första sidan i ditt hyresavtal innehåller viktig information om din flytt och om hur du hämtar ut dina nycklar.
  • Därefter klickar du på knappen "signera dokumentet", och du kommer att kunna underteckna ditt hyreskontrakt. 
  • Om du hyr bostaden med en make/maka/sambo eller en annan jämlik hyresgäst som var inkluderad i bostadsansökan, måste även de underteckna kontraktet genom att autentisera sig med med nätbankskoder eller mobil-id.
  • Efter att du har signerat hyresavtalet kommer du att få ett bekräftelsemail från oss.
  • Ladda ner och spara hyresavtalet för dig själv efter undertecknandet.
  • Kontrollera redan innan flyttdagen instruktionerna för hämtning av nycklarna i hyresavtalet och bekanta dig med Kom-ihåg-lista vid flytt.