Bild
Kuvassa jätekatos Espoon Asuntojen kiinteistöllä

Miljöbod

Nästan alla våra fastigheter har soptunnor för bioavfall, kartong, glas, papper, metall, blandavfall och plast. Många platser har också EE-insamling för el- och elektronikavfall.

Naturen tackar dig för att du sorterar avfallet

Nästan allt farligt avfall från ditt hem kan tas till insamlingscontainrar för farligt avfall utan kostnad. Containern närmast din lägenhet hittar du på kierrätys.info. Du kan också ta farligt avfall till Sortti-stationer och på våren till insamlingsbilar som cirkulerar i Esbo.

Sortering och återvinning av avfall ligger i allas intresse. När du sorterar rätt investerar du i en hållbar framtid. När avfallet har sorterats kan det levereras för återvinning. Det återanvänds till exempel som råvaror för industri eller mull, eller förnybar energi.

För mer information, kontakta din fastighets miljöexpert. Varje år utbildar vi miljöexperter som utsetts av bostadskommittén för att ge råd till invånarna i deras egna hus, till exempel om avfallssortering.

Håll miljöboden ren

Sopor får inte lämnas utanför soptunnor, eftersom de kan locka till sig råttor eller andra skadedjur. Föremål som lämnas utanför soptunnor ökar också kostnaderna för avfallshantering. Stora föremål, såsom uttjänta möbler, får inte lämnas i miljöboden.

Alla måste leverera sina egna gamla möbler antingen för återvinning eller till Sortti-stationen. Om du har problem med att transportera möbler kan du använda Sortti-avhämtningstjänsten mot en avgift.

Se till att vika papplådorna så att avfallsbehållarna rymmer den uppmätta mängden avfall. På så sätt sparar vi på avfallskostnaderna och håller miljöboden ren.