Bild
Kuvassa neljä aikuista ja kaksi lasta viettää aikaa yhdessä kerrostalon pihalla.

Boendeverksamhet

Välkommen med i boendeverksamheten! Inom boendeverksamheten kan du vara med och påverka frågor om boendet. Varje boende i Esbo Bostäder har möjlighet att delta i sitt bostadshus gemensamma evenemang och påverka bekvämligheten i boendet.

Målet är att fastigheternas verksamhet uppfyller boendenas önskemål och behov. Därför kan verksamheten vara annorlunda i olika hus. Det viktiga är att verksamheten passar boende i alla åldrar och med olika bakgrund.

Det lönar sig absolut att gå med i boendeverksamheten även om det inte är en skyldighet att delta. Varje boende kan delta i verksamheten enligt tid och intresse.

En del kan vara intresserade av att vara med i boendekommittén för andra räcker det med att delta i husets gemensamma gårdsfester. Huvudsaken är att grannarna lär känna varandra och att de kan diskutera öppet sinsemellan.

Gruppverksamheten vid fastigheten står för den informella boendeverksamheten. Boendekommittéerna som väljs vid boendemötena står för den formbundna boendeverksamheten.

Boendeverksamheten ger de boende möjligheter att påverka frågor om sitt boende. Det är en viktig del av samarbetet mellan Esbo Bostäder och dess invånare. En säker, fungerande och trivsam boendemiljö är i Esbo Bostäders och de boendes gemensamma intresse. Därtill främjar ett välfungerande samarbete mellan boendena och hyresvärdarna fastighetsunderhållet och -skötseln och garanterar en rimlig hyresnivå.