Bild
Puunoksa etualalla ja taustalla merenranta.

Kontaktuppgifter enligt verksamhet

Boendedemokrati

Kundrelationschef Marja-Leena Sallinen, tfn 09 3544 5000 (växel, kl. 9–12)

Boenderådgivning

Du kan kontakta vår boenderådgivare per e-post på adressen asumisneuvojat@espoonasunnot.fi

Du kan kontakta boenderådgivningen till exempel då din ekonomiska situation försämrats, och du har problem med att betala hyran. Du kan behöva kontakta boenderådgivningen även då det har skett förändringar i din livssituation som påverkar boendet.

Förvaltning

Verkställande direktör Jaakko Kammonen, tfn 09 3544 5000 (växel, kl. 9–12)

Fastighetsförvaltning

Du kan ringa disponenterna på numret 09 3544 5000 mån–fre kl. 9–11

E-postadress asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi

Fastighetsexperter

Du kan ringa personerna via växeln på numret 09 3544 5000 (kl. 9–12), eller skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi.

Fastighetschef Hannu Rahkila

Underhållschef Mikael Mäkitalo

Städchef Päivi Pajukoski

Fastighetsexpert Petri Nurmi

Koordinator Sirpa Niemelä

Upphandlingsexpert Juha Velanto

Husteknikexpert Teemu Varonen

Expert på skötsel av grönytor Risto Vuori

Byggentreprenad

Byggdirektör Pirjo Räihä, tfn +358 40 533 0021

Du kan ringa andra personerna via växeln på numret  09 3544 5000 (kl. 9–12).

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@espoonasunnot.fi

Projektchef (nybyggen) Outi Auvinen

Byggarkitekt Jaana Hellinen

Projektchef Petri Jyrkönen

VVS-övervakare Jan Lönnqvist

Projektchef Timo Marttila

Övervakare Timo Naskali

Projektkoordinator Jukka Peltoniemi

Projektchef (nybyggen) Mikko Kärkkäinen

Projektchef (renovering) Jyri Asell

Ombudsman för byggherreärenden Terhi Väyrynen

Övervakare Iiro Salonen

Kommunikation

Kommunikationschef Hanna-Maija Loikkanen, tfn 0400 387 384

Kommunikationsexpert Ann-Marie Nystedt, tfn 050 336 2568

Kommunikationsplanerare Hannele Leino, tfn 043 825 1372