Bild
Kuvassa kaksi naista osallistuu talkoisiin. Toisella on kottikärryt ja toisella harava.

Verksamhet i hemgården

Målet med verksamheten i hemgården är att främja goda grannförhållanden och skapa gemenskap.

Vi uppmuntrar boendena att skapa verksamhet som uppfyller de önskemål och behov som husets boende har. I ett hus kan det innebära talkon, i ett annat till exempel ett gårdsloppis eller en lillajulsfest och i ett tredje alla dessa. Det viktigaste är att verksamheten passar boende i alla åldrar och med olika bakgrund. 

Det är oftast boendekommittén som svarar för husets verksamhet, men även andra boende kan ordna verksamhet. Till exempel att ordna sällskapsspelskvällar i klubbrummet kräver inte annat än ett spel och ivriga deltagare. 

Varje fastighet har ett anslag på 1 100–1 700 euro för att främja boendeverksamheten och fastighetens trivsel. Anslaget beror på antalet bostäder. Med anslaget kan man ordna olika evenemang eller till exempel köpa sommarblommor till gården.  

Talkon 

I talkon kan alla påverka trivseln i sin egen boendemiljö och lära känna sina grannar. Alla boende i huset är välkomna till gårdstalkon. Du kan delta så mycket du orkar och har tid med. Till exempel att kratta en stund under ett hösttalko är utmärkt vardagsmotion och ett bra tillfälle att prata lite med grannarna.  

Det är lätt att delta i ett talko. När talkot har börjat kan du fråga grannarna som jobbar på gården vad du själv skulle kunna göra.