Bild
Kuvassa henkilö kantaa muuttolaatikkoa ja takana näkyy lisää laatikoita.

Uppsägning av hyreskontrakt

Hyresavtalet måste alltid sägas upp skriftligen, och det mest praktiska sättet är att göra det elektroniskt. För detta behöver du dina nätbankskoder eller mobil-id.

Säg upp i tid - du kan få en gratis flyttstädning

Vi rekommenderar att du säger upp kontraktet så snart som möjligt efter att flyttdatumet till en annan bostad har bekräftats.

När en hyresgäst säger upp ett hyreskontrakt som gäller tills vidare, är uppsägningstiden alltid en (1) kalendermånad. Detta innebär att kontraktet upphör tidigast den sista dagen i nästa månad.  

Exempel: Du fyller i och skickar in den elektroniska uppsägningen för ditt kontrakt den 15 maj. Uppsägningstiden beräknas från den sista dagen i maj och ditt hyreskontrakt löper ut den 30 juni.  

När du gör uppsägningen minst två (2) kalendermånader i förväg, kan du vara berättigad till en gratis flyttstädning. Mer detaljerad information om villkoren kan du hitta här (på finska).

Elektronisk uppsägning av hyreskontrakt

När hyreskontrakt sägs upp fullständigt

Elektronisk uppsägning kräver stark autentisering. För detta behöver du dina nätbankskoder eller mobil-id.

Om hyreskontraktet har undertecknats av flera personer och du vill att kontraktet för hela bostaden sägs upp, ska varje undertecknare själv säga upp kontraktet.

  > Gå till elektronisk uppsägning.

När en av de två huvudhyresgästerna stannar kvar i bostaden

Säg upp hyreskontraktet endast för din del, så fortsätter det i den andra huvudhyresgästens namn, och denne kan fortsätta bo kvar. Elektronisk uppsägning kräver stark autentisering. För detta behöver du dina nätbankskoder eller mobil-id. 

  > Gå till elektronisk uppsägning

När du byter till en annan bostad inom Esbo Bostäder

Kom ihåg att du måste säga upp ditt nuvarande hyreskontrakt innan du skriver på ett nytt.  

När du säger upp kontraktet elektroniskt, ange önskat datum för uppsägningen i avsnittet "byte till en annan bostad inom Esbo Bostäder". Observera att uppsägningsdatumet inte kan vara på veckoslutet eller en vardag som är en helgdag.

Elektronisk uppsägning kräver stark autentisering. För detta behöver du dina nätbankskoder eller mobil-id.

  > Gå till elektronisk uppsägning

Säg upp hyreskontraktet på annat sätt än elektroniskt

Om du inte har nätbankskoder eller mobil-id, kan du säga upp hyreskontraktet genom att använda vår blankett nedan. Den måste undertecknas av alla parter i hyreskontraktet.

Du kan säga upp ditt hyreskontrakt även med ett fritt formulerat meddelande som ska undertecknas av alla parter i hyreskontraktet. 

Du kan skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi eller per post till Esbo Bostäder Ab, Iso Omena, Finnviksvägen 1, 02230 Esbo.