Kom-ihåg-lista vid flytt

Du har en flytt framför dig och så många saker att komma ihåg. Känns det som om att du glömt något viktigt? Ingen fara, du kan kolla på Esbo Bostäders Kom-ihåg-lista vid flytt för att försäkra dig om att allt blir fixat.

Det viktigaste att ta hand om

Hyreskontrakt

Du kan ladda ner hyresavtalet för dig själv via en separat länk. Denna länk finns i e-postmeddelandet till Signom-tjänsten som du fick efter att du undertecknat hyresavtalet. Kontraktet hålls i tjänst i 90 dagar.

Hämta nycklar

I ditt hyreskontrakt framgår när det träder i kraft. Det är dagen då du får hämta ut nycklarna från servicebolaget och flytta in i din nya bostad. Servicebolaget vill se hyreskontraktet och ditt identitetsbevis innan de ger dig nycklarna till din nya bostad mot kvittering. Om du har undertecknat hyreskontraktet elektroniskt, visa det till servicebolaget från din mobiltelefon eller skriv ut hyreskontraktet och ta det med dig. Om du har undertecknat hyreskontraktet hos vår kundtjänst, visa kontraktet som du fick därifrån. Nycklarna ska även alltid lämnas tillbaka till servicebolaget när hyresförhållandet avslutas.

Konditionskortet

Vi ber dig vänligen att bedöma konditionen på din bostad inom två veckor från att avtalet har börjat gälla. Vi använder konditionskortet för att bedöma konditionen på bostaden när hyresgästerna byts ut. Vi ber dig fylla i kortet så noggrant som möjligt. Genom att fylla i och lämna in konditionskortet säkerställer du att du inte blir debiterad för eventuella skador som den föregående hyresgästen har orsakat.

  • Om du undertecknar avtalet elektroniskt, har du fått en länk till det elektroniska formuläret skickad till din e-postadress. Vi rekommenderar att du använder det elektroniska formuläret, då du kan bifoga bilder på bostaden med det.
  • Om du inte har möjlighet att fylla i det elektroniska formuläret, kan du även fylla i och skicka in konditionskortet, som du fick som e-postbilaga, till vår kundtjänsts e-postadress asiakaspalvelu@espoonasunnot.fi.

Observera att fel och brister som utgör en olägenhet för boendet alltid måste anmälas separat till servicebolaget. Servicebolaget får inte information om fel som anges via konditionskortet.

Ansvaret för flyttstädningen åligger alltid hyresgästen som flyttar ut. Om bostaden har städats bristfälligt, ska du anmäla det till vår kundtjänst.

Kom ihåg åtminstone dessa saker

Ditt gamla hyreskontrakt

Om du flyttar ut från en hyresbostad, kom ihåg att säga upp det gamla kontraktet i god tid. Det gamla hyreskontraktet ska sägas upp innan ett nytt kontrakt kan undertecknas. Uppsägningstiden är vanligtvis en kalendermånad.

Flyttanmälan

Gör flyttanmälan i god tid så att posten kommer till ditt nya hem. Anmälan kan du göra elektroniskt på Postis webbplats. Via Posti uppdateras din nya adress till alla myndigheter och även många banker, tidningshus och försäkringsbolag får dina uppgifter härifrån. Gör ändå en lista över platser som du eventuellt måste meddela din nya adress på annat sätt. Det är du som är ansvarig för att räkningarna kommer till den nya adressen efter flytten.

Elavtal

Teckna ett nytt elavtal eller för över det gamla till ditt nya hem i god tid. Nuförtiden är det enkelt att konkurrensutsätta olika elbolag. Du kan till exempel bekanta dig med Energimyndighetens webbplats.

Hemförsäkring

En hemförsäkring är ett klokt val även för en hyresbostad. Esbo Bostäders fastighetsförsäkring ersätter inte hyresgästens lösa egendom i hemmet om det sker en plötslig och oväntad skada i fastigheten. Vi rekommenderar att du konkurrensutsätter hemförsäkringen och begär anbud från exempelvis tre försäkringsbolag och jämför priser på nätet.

Om du redan har en hemförsäkring, meddela försäkringsbolaget att du ska flytta och ta reda på om din nuvarande hemförsäkring passar för din nya bostad. I flyttstöket kan det råka hända ett och annat så se till att försäkringen gäller även under själva flytten.  

Olika stöd och bidrag

Om du erhåller stöd eller bidrag, se till att FPA får nödvändiga dokument i god tid. En flyttanmälan leder inte automatiskt till att FPA beviljar till exempel bostadsbidrag för din bostad.

Skaffa flyttbil och flytthjälp i god tid

Månadsskiftena är alltid hektiska flyttider så du bör vara ute i god tid med att hyra flyttbil. Det är även bra att i god tid be vänner om flytthjälp. 

Brandvarnare

Skaffa brandvarnare. Den är numera obligatorisk för alla bostäder och hyresgästen är ansvarig för anskaffandet.

Efter inflyttning

Efter inflyttningen kan du sjunka ned i soffan, öppna Opas hyvään asumiseen (Guide till ett gott boende) och bekanta dig med tipsen och anvisningarna där. Passa samtidigt på att lära dig Esbo Bostäders ordningsregler.

Guide till ett gott boende

Guiden är avsedd att hjälpa dig att ta hand om ditt hem. Du hittar bra tips för underhåll av hemmet och svar på många besvärliga frågor.

Ordningsregler

Ordningsregler har upprättats för att trygga invånarnas boendetrivsel och hemfrid.

Kontaktuppgifter till servicebolag

Lämna alltid in felanmälan till din fastighets servicebolag.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Hittade du inte informationen du sökte? Vår kundtjänst besvarar gärna dina frågor. 

Bastu

Om din fastighet har en gemensam bastu kan du boka bastutiden på servicebolaget. Den gemensamma bastutiden är avsedd för alla.

Förrådsutrymmen

De flesta hus har gemensamma förvaringsutrymmen för idrotts- och friluftsutrustning för invånare samt låsbara förråd för invånarnas egna föremål.
 

Hemma

Efter inflyttning bör du bekanta dig med Hemma-sidorna på vår webbplats. Där hittar du viktig information om att bo i hyresbostad bland annat.

Parkering

Hyran av en bilplats beror på om det är en kall plats, en plats med en värmestolpe eller en plats i ett parkeringshus. Hyran av bilplatsen betalas i samband med betalningen av bostadens hyra.

Bredband och kabel-tv

Bredband ingår i hyran. Kontakta Elisa för att ansluta dig till det.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningstabellen ger information om vem som ansvarar för olika underhålls- och reparationsarbeten i lägenheten och fastigheten.