Fylla i en ansökan

Du söker våra bostäder via en elektronisk bostadsansökan. Vid behov kan vi även skicka en ansökan i pappersform som du kan fylla i hemma. En ifylld ansökan kan du antingen lämna i brevlådan som finns på servicetorget Iso Omena eller skicka per post.
  • I bostadsansökan kan du ange dina önskemål gällande bostaden. Dessa önskemål kan handla om exempelvis bostadens läge, storlek, hyra eller utrustning. Ju vidare önskemål du har, desto lättare är det för oss att erbjuda dig en bostad. Ange dock dina önskemål så att du är redo att tacka ja till ett bostadserbjudande som stämmer överens med önskemålen.
  • Fyll i ansökan noggrant, eftersom du blir erbjuden bostad baserat på uppgifterna och önskemålen i ansökan.
  • Fyll i alla medflyttares uppgifter i ansökan.
  • Ansökan gäller i tre månader. En elektronisk ansökan träder i kraft omedelbart efter att du skickat in den. En pappersansökan träder i kraft inom två veckor efter att den emottagits.
  • Du får en separat e-postbekräftelse när vi får din bostadsansökan. Utifrån denna bekräftelse vet du att din ansökan har tagits emot och att du är med i valet om boende.
Observera att besök eller samtal till vår kundtjänst inte påskyndar dina möjligheter att få en bostad. Vi kan inte ange någon tid för hur länge en ansökan eller handläggning av den kommer att ta. Vi betjänar alla våra kunder jämlikt och i valen av boende tar vi även hänsyn till sökande som inte har möjlighet att kontakta oss.

Handläggning av ansökan

Efter inskickad ansökan handläggs den av vårt val av boende. Bekanta dig med faserna som din ansökan går igenom före ett möjligt bostadserbjudande.

Ändra ansökan

Ibland kan livssituationen förändras efter en inskickad bostadsansökan. Läs när det är lämpligt att fylla i en ny ansökan.