Bild
Värikästä pyykkiä kuivumassa pyykkitelineellä.

Undvik vattenskador

I finländska hem inträffar i snitt hundra vattenskador per dag. Ungefär en tredjedel av skadorna uppstår från en hushållsmaskin, oftast en diskmaskin. Också du kan förhindra vattenskador på många sätt.

Golvbrunn och toalett

 • Matrester, pappershanddukar, vaddpinnar och dylikt får inte kastas i toaletten.
 • Golvbrunnen och avloppet bör rengöras regelbundet, eftersom de kan lätt proppas igen, till exempel av hår.
 • Att somna på en golvbrunn när man är berusad är en förvånansvärt vanlig orsak till vattenskador.

Tvättmaskin, diskmaskin och kylutrustning

 • Kom ihåg att sätta ett skyddstråg under diskmaskinen, tvättmaskinen eller kylutrustningen. Skyddstråget leder eventuellt läckvatten framför maskinen, vilket gör det snabbare att upptäcka vattenskador.
 • Våra bostäder har vanligtvis inte diskmaskin som standard, utan hyresgästerna ansvarar själva för att köpa den. Om du köper en diskmaskin ska den installeras av en fackman.
 • Lämna inte på tvättmaskinen eller diskmaskinen obevakad.
 • Kom ihåg att stänga tvättmaskinens och diskmaskinens vattenkranar efter användning.
 • Diskmaskinens och tvättmaskinens anslutningar och monteringar bör kontrolleras regelbundet. Dessutom bör en fackman minst vart femte år beordras att byta ut påfyllnings- och avloppsrören på tvättmaskinerna enligt tillverkarens anvisningar.
 • När du smälter frysen, lämna den inte obevakad. Mängden smältvatten kan vara överraskande stor, vilket kan orsaka vattenskador.

Så här minimerar du risken för vattenskador från diskmaskinen i ditt hem

 • Låt en professionell installera diskmaskinen och koppla slangarna.
 • Vid installation av diskmaskinen ska ett läckageskydd placeras under diskmaskinen.
 • Lämna inte diskmaskinen på över natten eller när du inte är hemma. Ju längre tid vattnet tränger in i konstruktionerna, desto större är skadan.
 • Stäng diskmaskinens kran när du inte använder diskmaskinen.
 • Kontrollera diskmaskinens slangkopplingar regelbundet. Efter att maskinen har varit igång, torka av slangkopplingarna med en torr pappershandduk och se om papperet fortfarande är torrt.
 • Byt diskmaskinens avloppsslang vart femte år. Kemikalier försvagar slangen och mekanisk påfrestning kan göra att slangen läcker.
 • Överväg att byta även en fungerande diskmaskin om den är nästan tio år gammal. Förebyggande åtgärder är också viktiga.

Om du upptäcker att diskmaskinen läcker eller har läckt

 • Stäng av diskmaskinen, om den är igång, och stäng diskmaskinens vattenkran. 
 • Torka upp det synliga vattnet.
 • Meddela omedelbart fastighetsservicebolaget (ring vid behov journumret).
 • När skadans omfattning är känd meddela det inträffade till ditt hemförsäkringsbolag.