Undvik vattenskador

I finländska hem inträffar i snitt hundra vattenskador per dag. Ungefär en tredjedel av skadorna uppstår från en hushållsmaskin, oftast en diskmaskin. Också du kan förhindra vattenskador på många sätt.

Golvbrunn och toalett

 • Matrester, pappershanddukar, vaddpinnar och dylikt får inte kastas i toaletten.
 • Golvbrunnen och avloppet bör rengöras regelbundet, eftersom de kan lätt proppas igen, till exempel av hår.
 • Att somna på en golvbrunn när man är berusad är en förvånansvärt vanlig orsak till vattenskador.

Tvättmaskin, diskmaskin och kylutrustning

 • Kom ihåg att sätta ett skyddstråg under diskmaskinen, tvättmaskinen eller kylutrustningen. Skyddstråget leder eventuellt läckvatten framför maskinen, vilket gör det snabbare att upptäcka vattenskador.
 • Våra bostäder har vanligtvis inte diskmaskin som standard, utan hyresgästerna ansvarar själva för att köpa den. Om du köper en diskmaskin ska den installeras av en fackman.
 • Lämna inte på tvättmaskinen eller diskmaskinen obevakad.
 • Kom ihåg att stänga tvättmaskinens och diskmaskinens vattenkranar efter användning.
 • Diskmaskinens och tvättmaskinens anslutningar och monteringar bör kontrolleras regelbundet. Dessutom bör en fackman minst vart femte år beordras att byta ut påfyllnings- och avloppsrören på tvättmaskinerna enligt tillverkarens anvisningar.
 • När du smälter frysen, lämna den inte obevakad. Mängden smältvatten kan vara överraskande stor, vilket kan orsaka vattenskador.

Så här minimerar du risken för vattenskador från diskmaskinen i ditt hem

 • Låt en professionell installera diskmaskinen och koppla slangarna.
 • Vid installation av diskmaskinen ska ett läckageskydd placeras under diskmaskinen.
 • Lämna inte diskmaskinen på över natten eller när du inte är hemma. Ju längre tid vattnet tränger in i konstruktionerna, desto större är skadan.
 • Stäng diskmaskinens kran när du inte använder diskmaskinen.
 • Kontrollera diskmaskinens slangkopplingar regelbundet. Efter att maskinen har varit igång, torka av slangkopplingarna med en torr pappershandduk och se om papperet fortfarande är torrt.
 • Byt diskmaskinens avloppsslang vart femte år. Kemikalier försvagar slangen och mekanisk påfrestning kan göra att slangen läcker.
 • Överväg att byta även en fungerande diskmaskin om den är nästan tio år gammal. Förebyggande åtgärder är också viktiga.

Om du upptäcker att diskmaskinen läcker eller har läckt

 • Stäng av diskmaskinen, om den är igång, och stäng diskmaskinens vattenkran. 
 • Torka upp det synliga vattnet.
 • Meddela omedelbart fastighetsservicebolaget (ring vid behov journumret).
 • När skadans omfattning är känd meddela det inträffade till ditt hemförsäkringsbolag.

Säkerhet i hemmet

Förebyggande är A och O i hemsäkerhet. Också du borde se till att ditt hem är säkert – vi har sammanställt anvisningar för att stödja det.

Guide till ett gott boende

Guiden är avsedd att hjälpa dig att ta hand om ditt hem. Du hittar bra tips för underhåll av hemmet och svar på många besvärliga frågor.