Harmoniskt boende

I bästa fall får man mycket glädje av gemenskapligt boende. Samlevnaden går bra när alla respekterar sina grannar och följer ordningsreglerna.

Om din grannes beteende emellertid stör dig eller du har problem med att nå en överenskommelse med din granne kan du läsa våra riktlinjer för vad du ska göra. Om invånarna upplever att problemen med samexistens inte kan lösas på egen hand kan de kontakta disponenten och berätta om situationen.

Ordningsregler

Ordningsregler har upprättats för att trygga invånarnas boendetrivsel och hemfrid.

Störningar i boende

Om grannens aktiviteter stör dig är det bäst att ta upp saken med grannen. Om det känns svårt eller inte hjälper kan du kontakta disponenten. 

Grannmöte

På ett grannmöte vägleds parterna i missämjan att diskutera med varandra och själva söka en lösning på problemet i en medlares närvaro.

Rökningsregler för bostäder och fastigheter

För tillfället är en del av våra fastigheter rökfria och en del har restriktioner för rökning.