Bild
Kuvassa kaksi iloista naista ulkona

Harmoniskt boende

I bästa fall får man mycket glädje av gemenskapligt boende. Samlevnaden går bra när alla respekterar sina grannar och följer ordningsreglerna.

Om din grannes beteende emellertid stör dig eller du har problem med att nå en överenskommelse med din granne kan du läsa våra riktlinjer för vad du ska göra. Om invånarna upplever att problemen med samexistens inte kan lösas på egen hand kan de kontakta disponenten och berätta om situationen.