Organisation

Esbo Bostäder har fler än 100 anställda som är experter inom boendet, byggherreverksamheten och fastighetsbranschen. Vi är en lokal aktör som känner till frågorna kring byggandet och boendet och Esbo med sina invånare.

Vår organisationsstruktur är funktionsinriktad så att vi kan säkerställa en tydlig målsättning och hantering av våra två huvudprocesser: uthyrningsverksamheten samt fastighetsutvecklingen och byggherreverksamheten. Stödfunktioner tjänar huvudprocesserna och de affärsenheter som ansvarar för dem med sin kompetens.

Bild

Som medarbetare till Esbo Bostäder?

Om du vill bli en av oss, kan du följa våra arbetsplatsannonser eller skicka en öppen ansökan och ditt cv