Bild
Kuvassa Espoon Asuntojen henkilöstöä toimistolla

Organisation

Esbo Bostäder har fler än 100 anställda som är experter inom boendet, byggherreverksamheten och fastighetsbranschen. Vi är en lokal aktör som känner till frågorna kring byggandet och boendet och Esbo med sina invånare.

Vår organisationsstruktur är funktionsinriktad så att vi kan säkerställa en tydlig målsättning och hantering av våra två huvudprocesser: uthyrningsverksamheten samt fastighetsutvecklingen och byggherreverksamheten. Stödfunktioner tjänar huvudprocesserna och de affärsenheter som ansvarar för dem med sin kompetens.

Bild
En bild av Esbo Bostäders organisationsdiagram.