Bild
Kuvassa remonttimies asentaa uutta ikkunaa.

Renoveringar

Esbo Bostäder gör ett reparationsprogram för underhållsreparationer för varje år. Varje år gör vi också oförutsedda reparationer, som kan bero på exempelvis vattenskador.
Vi informerar om renoveringar av badrum och kök sex månader innan de påbörjas. Ungefär två månader innan renoveringen påbörjas kommer vi att informera om reparationsscheman för varje vecka så att de boende i god tid vet när renoveringen kommer att äga rum i deras lägenheter.

Vid underhållsrenoveringar kan man vanligtvis bo i lägenheterna. Under köksrenoveringen står lägenhetens kylutrustning till buds och vi tar med en separat nätdriven spishäll till lägenheten. Medan badrummet renoveras, levererar vi en kemisk toalett till lägenheten och ordnar tillfälliga tvättmöjligheter i huset. 

Om vi gör köks- eller badrumsrenovering i lägenheten, ersätter vi hyresgästen för reparationsperioden. Vi skickar en kreditberäkning till den boendes hem och hen kan dra av den från nästa månads hyra. Vi beräknar ersättningen först när renoveringen har slutförts för alla lägenheter i fastigheten.

Varje år gör vi också oförutsedda reparationer, som kan bero på exempelvis vattenskador.

Vi gör ofta mindre reparationer på bostaden när den gamla hyresgästen har flyttat ut och den nya hyresgästen ännu inte har flyttat in.

Små defekter som påträffas under boendet ska rapporteras till servicebolaget som tar hand om reparationerna.

Principer för underhåll av fastigheter

Planerat underhåll av fastigheter säkerställer att hälsosamma och säkra förhållanden upprätthålls i byggnaderna. När vi strävar efter att förutse reparationer i god tid och genomföra dem i rätt tid blir deras kostnader inte onödigt höga och behovet av oväntade reparationer minskar.

Principen om kontinuerlig renovering gör det möjligt för oss att fördela renoveringskostnaderna jämnt över fastigheternas livslängd. Varje år förbereder vi oss också för oförutsedda underhållsbehov.

Vi strävar efter att utföra det planerade underhållsarbetet vid den planerade tidpunkten, men ibland kostar oförutsett underhåll mer pengar än vad som reserverats för det. I detta fall kan vi bli tvungna att skjuta upp det planerade underhållsarbetet till kommande år.

Genomsnittligt underhållsschema

  • Badrum med plastmattor renoveras vid 20 års ålder.
  • Badrum med kaklade ytor renoveras vid 25–30 års ålder.
  • En köksrenovering utförs vid 25–30 års ålder.
  • En skickundersökning av VVA-system genomförs vid 30 års ålder.
  • Fasad och balkonger renoveras vid 30 års ålder.
  • En renovering av rörsystem utförs vid 40–60 års ålder.