Bild
Henkilö laittamassa kolikoita säästöpossuun.

Återbetalning av säkerheten

Om du har betalat en säkerhetsavgift vid hyreskontraktets upprättande kommer den att återbetalas till ditt konto inom en månad efter hyresförhållandets upphörande.

Förutsättningen för återbetalningen av säkerheten är att det inte finns någon hyresskuld eller annan obetald avgift. Dessutom är det en förutsättning att lägenheten är i gott skick, ordentligt städad och tömd, och att du har återlämnat alla nycklar du har fått och eventuella parkeringstillstånd i tid.

Esbo Bostäder har avstått från säkerhetsavgiften. Från och med den 3 augusti 2018 krävs inte längre någon säkerhet i bostadserbjudanden och hyreskontrakten som grundar sig på dessa.