Återbetalning av säkerheten

Om du har betalat en säkerhetsavgift vid hyreskontraktets upprättande kommer den att återbetalas till ditt konto inom en månad efter hyresförhållandets upphörande.

Förutsättningen för återbetalningen av säkerheten är att det inte finns någon hyresskuld eller annan obetald avgift. Dessutom är det en förutsättning att lägenheten är i gott skick, ordentligt städad och tömd, och att du har återlämnat alla nycklar du har fått och eventuella parkeringstillstånd i tid.

Esbo Bostäder har avstått från säkerhetsavgiften. Från och med den 3 augusti 2018 krävs inte längre någon säkerhet i bostadserbjudanden och hyreskontrakten som grundar sig på dessa.

Anvisningar för den som flyttar ut

Vi har sammanställt instruktioner för den som flyttar ut. Kom ihåg att återlämna nycklar och parkeringstillstånd, städa och tömma lägenheten och lämna in en flyttningsanmälan.

Avflyttningsbesiktning

När hyresgästen sagt upp sitt hyreskontrakt besöker Esbo Bostäders inspektör lägenheten och besiktar den.