Bild
Kuvassa nainen istuu kahden lapsen kanssa penkillä talon edessä.

Hyresbetalning

Det enklaste sättet att betala hyra är att göra ett e-fakturaavtal. I den elektroniska ärendehanteringstjänst EAsy, som är avsedd för de boende, hittar du information om ditt hyresavtal, dina fakturor och dina betalningar.

Förfallodag

Hyran ska betalas den 4:e dagen i varje månad eller den efterföljande vardagen om förfallodagen infaller på helgen.

I EAsy kan du följa med dina betalningar och betala fakturor

I vår elektroniska ärendehanteringstjänst EAsy hittar du mycket nyttig information om ditt boende. EAsy innehåller information om ditt hyresavtal, dina fakturor och dina betalningar. Du kan använda tjänsten för att kontrollera hur din betalningssituation ser ut, och du kan även betala fakturor som anknyter till din hyresbostad. Du hittar allt detta i avsnittet Mitt hushåll & avtal i EAsy.

Vi rekommenderar användning av e-faktura

E-fakturan är enkel att använda

E-fakturan är enkel att använda. När du använder e-fakturan behöver du inte själv skriva långa konto- och referensnummer. Fakturan kommer direkt till din nätbank, vilket gör att alla betalningsuppgifter automatiskt är korrekta i fakturan och det inte finns någon möjlighet till skrivfel. 

Fakturan kommer inte heller att glömmas bort, särskilt inte om du väljer att debitera ditt konto automatiskt på fakturans förfallodag. Efter att e-fakturan har tagits i bruk behöver du inte göra något annat än att se till att ditt konto har tillräckligt med täckning på fakturans förfallodag. E-fakturan ger också frihet eftersom du kan ta emot och betala den var och när som helst, till exempel på semesterresa. 

Det tar lite tid för e-fakturan att träda i kraft. Om du före den femtonde i månaden tar i bruk e-fakturan, betalas din hyra för nästa månad med e-faktura. Kontrollera dock alltid första gången att e-fakturan kommer i tid och debiteras i din nätbank.

Om du får bostadsbidrag och FPA betalar stödet direkt till Esbo Bostäder kan du betala hyran med e-faktura, men då måste du justera räkningens belopp i nätbanken så att det motsvarar din självriskandel. 

E-fakturan är dessutom ett miljövänligt val. 

Ibruktagande av e-faktura

E-fakturan tas i bruk i din nätbank genom att söka punkten "e-faktura" och att hämta "Esbo Bostäder Ab" som fakturerare. När du godkänner avtalet får du fakturorna direkt till nätbanken. 

Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Du bekräftar varje mottagen betalning i nätbanken varefter den debiteras från ditt konto. 
  • Betalningen debiteras automatiskt från ditt konto på fakturans förfallodag. 

Närmare anvisningar om ibruktagandet av e-faktura hittar du på din egen banks webbplats.

Om hyran inte betalas

Betalningsplan

Om din hyresbetalning är försenad, ta kontakt med Esbo Bostäders hyresövervakning och fråga om möjligheten till en betalningsplan. Genom att kontakta hyresövervakningen i god tid kan du undvika rättsligt inkasso och högre kostnader.

Du kan kontakta hyresövervakningen genom att ringa Esbo Bostäders telefontjänst och välja ”vuokrat” (hyror) från nummermenyn. Tfn 09 3544 5000 vardagar kl. 9–11.

Om en invånare inte betalar hyran och inte har varit i kontakt med hyresövervakningen skickar vi en betalningsuppmaning. Om hyresgästen upprepade gånger underlåter att betala hyran trots betalningsuppmaningen kan hyran inkasseras genom tingsrätten.

Bostadsbidrag

Om du har svårigheter att betala hyra är det också bra att ta reda på om du kan få bostadsbidrag och utkomststöd från Folkpensionsanstalten. På FPA:s webbplats finns en räknare som du kan använda för att bedöma om du har rätt till bostadsbidrag. Du kan också ansöka om bostadsbidrag på FPA:s webbplats.

Boenderådgivning

Om din livssituation är svår och du behöver hjälp med den dagliga hushållningen kan du ta kontakt med Esbo Bostäders boenderådgivning.

Boenderådgivarna utreder tillsammans med den boende den boendes situation utförligt och arbetar för att hitta lösningar på olika problemsituationer. De bedriver ett intensivt samarbete med bland annat Esbos social- och familjetjänster.

Vid behov hjälper boenderådgivare invånarna att få ett nödvändigt stödnätverk runt sig och vägleder dem till lämpliga tjänster. Boenderådgivare är yrkesverksamma inom socialsektorn och är bundna av tystnadsplikt.

Du kan kontakta dem via e-post asumisneuvojat@espoonasunnot.fi eller ringa Esbo Bostäders telefontjänst, välja ”vaihde” (växel) från menyn och lämna meddelande om att bli uppringd. Tfn 09 3544 5000 vardagar kl. 9–12.