Bild
Kuvassa asukkaat siivoavat kotia.

Ett rent och fräscht hem

Du kan hålla ditt hem rent och fräscht med regelbunden rengöring och tillräcklig ventilation. Instruktioner för rengöring av till exempel golvbrunnen och spisfläkten sammanfattas nedan.

Du kan förbättra inneluftens kvalitet genom att säkerställa tillräcklig ventilation, använda dammfria inredningsmaterial, rengöra varje vecka och undvika rökning inomhus.

Grundlig rengöring hjälper till att hålla ditt hem fräscht. Att dammsuga golv och torka dem med en fuktig trasa tar bort damm. Damm samlas också i hemtextilier, såsom gardiner och soffkuddar, som bör vädras regelbundet.

Du kan hålla ditt hem fräscht genom att regelbundet rengöra spisen, spisfläkten, vattenlåset för handtvättstället, golvbrunnen och ventilationskanalerna. Anvisningar för rengöring finns i vår publikation Opas hyvään asumiseen.

Diskmaskin

En diskmaskin ska installeras av en fackman och ett läckageskydd måste placeras under maskinen. Detta förhindrar eventuella vattenskador på golvet. Eventuella vattenskador orsakade av diskmaskinen är på den boendes ansvar och i avsaknad av läckageskydd ersätter hemförsäkringen inte skadorna.

Rumstemperatur

Måltemperaturen i bostäderna är 21 grader. Temperaturen kan variera med en och en halv grad. När måltemperaturen har uppnåtts kan värmeelementet kännas svalt eller dess nedre och övre kanter kan ha olika temperaturer. Om du upplever att din bostad är för kall eller för varm bör du kontakta service.

Tilluftsventilerna i fönsterkarmarna ska alltid vara öppna. Om du känner för mycket drag från fönstren bör du kontakta service. Tätning minskar värmeförlusten och ökar boendekomforten.

Nästan alla våra bostäder har ett intelligent värmesystem, Fortum SmartLiving, som ger konstant värme. Tjänsten Fortum SmartLiving innehåller ett användargränssnitt där du enkelt kan övervaka temperaturen och luftfuktigheten i ditt hem med en smarttelefon eller dator.

Ventilationskanaler

Frånluftsventiler är vanligtvis placerade i badrum och kök. För optimal ventilation krävs regelbunden rengöring av frånluftsventilerna.

En ventilationsventil kan rengöras med rengöringsmedel. En eventuell ljuddämpare av skumplast kan rengöras med en dammsugare.

Rotera inte justeringsdelen i mitten under rengöring. Det påverkar mängden luft som strömmar.

Poistoilmaventtiilin puhdistus kuvasarja
1. Vrid ytterringen moturs. Ryck och dra ut ventilen.
2. Rengör ventilen med rengöringsmedel och torka av den. Rengör även eventuell ljuddämpare av skumplast. Detta sker enklast med en dammsugare.
3. Sätt tillbaka ventilen genom att vrida ytterringen medurs.

Kylskåp och frys

Det är bra att tina frysen ett par gånger per år. Frost byggs upp i frysen, vilket ökar elförbrukningen. Det är viktigt att smältprocessen kontrolleras så att smältvattnet inte rinner på golvet. Mängden smältvatten kan vara överraskande stor, vilket kan orsaka golvskador.

Kom ihåg att observera och vid behov rengöra smältvattenröret inuti kylskåpet. Om det blir igensatt kan vatten ansamlas i kylskåpets botten.

Bakom kylskåpet och frysen samlas damm. Ta bort damm från kylskåpets baksida och från gallret på bakväggen av apparaten ett par gånger per år.

Se till att ha läckageskydd under kylskåpet och frysen så att du snabbt kan upptäcka eventuellt vattenläckage.

Handtvättställ

Vattenlåset täpps lätt till om det till exempel hamnar hår i avloppet. Avloppslukt och att tvättstället töms långsamt är tecken på att vettenlåset behöver rengöras. Kontakta då servicebolaget. 

Golv

Golvet är utsatt för slitage, men du kan minska slitaget genom dina egna åtgärder. Använd inte utomhusskor inomhus. Det rekommenderas att placera filtbitar under möblernas fötter för att undvika repor på golvet. Som regel renoverar vi inte golv under boendet.

Golvbrunn

Rengöring av golvbrunnen hindrar bakterierna från att sprida sig från avloppet till badrummet. Golvbrunnar ska rengöras en gång i månaden. Det finns också filter för att underlätta rengöring, till exempel för att samla hår innan det når avloppet. Använd gummihandskar när du rengör golvbrunnen. Du kan händigt ta bort golvbrunnsgallret till exempel med en knivspets.

Lattiakaivon puhdistus kuvasarja
1. Lyft bort golvbrunnsgallret. Du kan använda till exempel en penna eller en skruvmejsel för att hjälpa till.
2. Rengör brunnen från hår och andra fasta ämnen. Skölj med varmt vatten.
3. Tvätta golvbrunnen och dess delar med varmt vatten och tvättmedel. Till exempel är en gammal diskborste ett bra redskap.

 

Spis och ugn

Spisens baksida och underlag bör rengöras regelbundet. Det lönar sig att alltid torka av kokplattorna efter matlagning för att förhindra att smuts fastnar.

Spisfläkt

De flesta av våra bostäder har en spisfläkt. En smutsig spisfläkt kan utgöra en brandsäkerhetsrisk. Spisfläktfiltret ska rengöras 3–6 gånger per år, beroende på dess användning.

Filtret kan rengöras genom att blötlägga det i varmt vatten och använda diskmedel. De flesta filter kan också tvättas i diskmaskinen.

Se bruksanvisningen för spisfläkten för information om hur du tar loss filtret. Kom ihåg att torka filtret innan du sätter tillbaka det.

Liesituulettimen puhdistus kuvasarja
1. Ta loss fettfiltret.
2. Blötlägg filtret i varmt vatten. Diskmedel tar bort det ackumulerade fettet. De flesta filter kan också tvättas i diskmaskinen.
3. Torka filtret efter tvätt och sätt sedan tillbaka det.


 

Balkong och bostadsgård

Balkongen och gården är avsedda för vistelse, inte förvaring. Balkongen eller gården kan behöva användas som nödutgång vid brand.

Fasta konstruktioner såsom staket får inte byggas på gården eller balkongen. Konstruktioner ska vara lätta att flytta, till exempel på grund av underhåll eller renovering.

Blomlådor ska hängas på insidan av balkongen så att de inte kan ramla ned.

Små buskar och låga planteringar är välkomna till bostadsgårdarna. Kom dock ihåg att det lämpliga planteringsavståndet från väggen är 1–1,5 meter, beroende på sort. När det finns tillräckligt med planteringsavstånd kommer växternas rötter och skott inte att kunna bryta husets strukturer.

Tänk på andra i dina dagliga sysslor. Du kan torka tvätten på balkongen, men mattorna får inte skakas där. Dessutom får balkongen inte tvättas med rinnande vatten, eftersom det kan orsaka problem för grannen på nedervåningen.

Skräp

Smutsig disk eller skräp som har varit länge i sophinken kan lätt börja lukta.

Kom ihåg att sortera skräp i ditt hem – naturen tackar! Nästan alla våra fastigheter har soptunnor för bioavfall, kartong, glas, papper, metall, blandavfall och plast. Många platser har också EE-insamling för el- och elektronikavfall.

Skadedjur

Tyvärr påträffas en mängd olika småkryp då och då också i Esbo. Om du stöter på oinbjudna gäster i ditt hem som misstänks vara skadedjur, vänligen rapportera dina observationer omedelbart till servicebolaget. Skadedjursbekämpning är desto effektivare ju tidigare den börjar.

Skadedjur kan komma in i bostaden med mat, möbler eller kläder eller i en resväska från en semesterresa. Skadedjur kan också spridas genom husets strukturer från en lägenhet till en annan. I förebyggandet spelar dock god hygien och renlighet en viktig roll.

Inte alla småkryp som finns i hemmet är skadliga, och du kan bli av med vissa av dem med huskurer. Till exempel kan du vanligtvis bli av med nattsmygar genom att rengöra, hålla utrymmena torra och rengöra avloppen och vattenlåsen regelbundet.

Vägglöss

Om du märker eller misstänker att det finns vägglöss i din bostad, vänligen informera servicebolaget omedelbart. Vägglöss kan inte bekämpas med huskurer, så det är alltid viktigt att meddela servicebolaget som sedan beställer skadedjursbekämpning. Efter meddelandet kontaktar en representant för servicebolaget eller skadedjursbekämpningsföretaget dig.

Skadedjursbekämpningsföretaget ska bedöma omfattningen av det arbete som krävs och utföra bekämpningen i enlighet med detta. För att bekämpningen ska lyckas är det särskilt viktigt att strikt följa instruktionerna från skadedjursbekämpningsföretaget.

Möbler som innehåller vägglöss ska inte kasseras på egen hand. Det är av största vikt att vägglössen utrotas av en fackman, eftersom vägglöss och deras ägg ofta finns någon annanstans i bostaden också. Till exempel används vägglusfällor, sängskydd och pulveriserad giftfri kiselgur för att bekämpa vägglöss.

Att göra sig av med möbler på egen hand är tvärtom en stor olägenhet, eftersom när man bär oskyddade möbler i trapphuset sprider sig vägglöss till resten av huset. Alla föremål som är förorenade av vägglöss ska förpackas i plast i enlighet med bekämpningsföretagets anvisningar och märkas med information om vägglöss. Utan denna märkning finns det risk för att en annan person tar möblerna från avfallsrummet eller containern och samtidigt får vägglöss.

Esbo Bostäder ansvarar för kostnaderna för skadedjursbekämpning i sina fastigheter. Om en invånare emellertid underlåter att följa instruktionerna från skadedjursbekämpningsföretaget eller förhindrar bekämpningen genom att bryta mot instruktionerna kan detta debiteras. Hyresgästen ansvarar även för återanskaffning av eventuell lös egendom som ska förstöras.

Information om skadedjur inomhus och bekämpning av dem finns på Helsingfors stads stadsmiljösektors webbplats (på finska) och på Marttaliittos webbplats (på finska).

Ventilation

Ventilation fräschar upp bostaden. Ventilation ska ske snabbt och genom att öppna flera fönster samtidigt så att ett tvärdrag kan erhållas. Kom ihåg att stänga fönstren för att förhindra att värmen kommer ut eller till exempel att det regnar in genom fönstret.