Bild
Espoon Asuntojen työntekijöitä tietokoneen äärellä.

Val av hyresgäster

Största delen av våra hyresbostäder är statligt stödda ARA-hyresbostäder. Valet av hyresgäster baseras på lag och tar hänsyn till sökandes behov av bostad, förmögenhet och inkomster. Vi använder inte ett kösystem.
  • Att få en bostad baseras på bland annat bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Observera att antalet bostadsökande är många gånger högre än antalet lediga bostäder. På grund av detta kan vi inte utlova något bostadserbjudande vid en ny ansökan eller vid byte av bostad.
  • Om din förmögenhet inte överskrider den satta gränsen, beaktas din ansökan i valen av boende till ARA-hyresbostäderna. Om din förmögenhet överskrider gränsen, ansök bostad frän våra fritt finansierade bostäder där förmögenhetsgränser inte tillämpas.
  • Vi ska kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet. Adressen i din ansökan och i uppgifterna i befolkningsdatasystemet måste vara densamma. Kom ihåg att uppdatera din ansökan om dina adressuppgifter ändras.
  • Vi utför en kreditprövning. Vi erbjuder inte bostad till sökande med ouppklarade hyresskulder eller andra skulder kopplade till boende.  

Vi kan inte erbjuda hyresbostäder till alla sökande.

Situationen med förmånliga hyresbostäder i huvudstadsregionen är mycket utmanande, och det återspeglas också hos oss. Bostäder färdigställs och blir tillgängliga i litet antal jämfört med deras stora efterfrågan, och därför kan vi inte erbjuda bostad till alla sökande. Vi uppmanar därför sökande att ansöka om bostad från så många företag som erbjuder hyresbostäder som möjligt. Kontaktuppgifter till andra hyresvärdar kan du till exempel hitta på Esbo stadens sidor.

Vi svarar inte på förfrågningar om ansökningar via telefon eller e-post och vi kan inte ge preliminär information om ansökningarna. Vi behandlar alla sökande lika i urvalet av hyresgäster, och att kontakta kundservice påverkar inte hastigheten på att få en bostad.