Byte av bostad

Ibland förändras invånarnas behov, till exempel gällande bostadens storlek, under åren. Familjens storlek kan växa eller barn kan flytta hemifrån, vilket innebär att det finns ett behov av att byta bostaden mot en större eller mindre bostad.

Om du vill flytta från en bostad till en annan som hyrs ut av Esbo Bostäder fyller du i en elektronisk bostadsansökan på vår webbplats. I ansökan kan du förklara varför du behöver ansöka om ett nytt hem. Observera att du måste ha bott i din nuvarande bostad i minst ett år innan du kan ansöka om byte.

Ömsesidigt utbyte av bostäder med en annan invånare i Esbo Bostäder är inte möjligt, eftersom vi inspekterar och, om nödvändigt, renoverar bostaden innan den nya invånaren flyttar in.

Söka bostad

Du kan ansöka om bostad med den elektroniska blanketten på vår webbplats. Först rekommenderar vi att du läser vad du bör tänka på vid en bostadsansökan.

Bostadsansökan

Du kan ansöka om en hyresbostad på den elektroniska blankett (på finska) som finns på den externa webbsidan. Vänligen fyll i ansökan noggrant, eftersom om vi kan erbjuda dig en lägenhet kommer vi att göra det baserat på informationen och önskemålen som anges i ansökan.

Bekanta dig med våra hem

Vi har ett mångsidigt utbud av hyresbostäder runt om i Esbo och nya byggs ständigt.

Bekanta dig med bostadsområdena

Bostadsområdena i Esbo lockar med sin mångfald. Oavsett om du trivs bättre i en urban stadsmiljö eller i lugnet på landet.