Bild
Bilden visar dockhusets vardagsrum, där dockorna gör vardagliga sysslor.

Informationsbank för ett bra boende

Syftet med Informationsbanken för ett bra boende är att hjälpa dig att ta hand om ditt hem. Nedan hittar du råd om till exempel flyttning, om hur du håller badrummet rent och om gårdsetiketten. Läs också ansvarsfördelningstabellen, av vilken det framgår vem som ansvarar för olika underhålls- och reparationsarbeten i lägenheten och fastigheten.

När du flyttar in i ditt nya hem

När du ska flytta finns det mycket mer att ta hand om än att bara packa och packa upp flyttkartonger. Här är några av de viktigaste:

Flyttanmälan

Gör en flyttanmälan i god tid före flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Posti och fastighetsservicebolaget.

Läs mer

Hemförsäkring

En hemförsäkring är ett smart val även i en hyresbostad. Esbo Bostäders fastighetsförsäkring ersätter inte lösöret i hyresgästens hem om det inträffar en akut och oväntad skada i fastigheten.

Läs mer

El och elavtal

Teckna ett nytt elavtal eller flytta ditt gamla avtal till ditt nya hem i tid. Numera är det enkelt att jämföra elbolag.

Bekanta dig till exempel med webbplatsen som Energimyndigheten upprätthåller.

Brandvarnare

Brandvarnaren är obligatorisk i alla våra lägenheter. Du som boende ansvarar för att kontrollera dess funktion. Testa brandvarnarnas funktion en gång i månaden och när du har varit borta hemifrån en längre tid.

Läs mer

Inflyttningsbesiktning

Bedöm konditionen på din bostad inom två veckor från att avtalet trädde i kraft. 

Du kan göra inflyttningsbesiktningen genom att logga in i den boendes onlinetjänst EAsy.

Läs mer

Hyresbetalning

Det enklaste sättet att betala hyran är att ingå ett e-fakturaavtal. I den elektroniska ärendehanteringstjänsten EAsy för de boende hittar du information om ditt hyresavtal, dina fakturor och dina betalningar. Hyran ska betalas den 4:e dagen i varje månad eller den efterföljande vardagen om förfallodagen infaller på ett veckoslut.

Den boendes onlinetjänst EAsy

Läs mer

Internetuppkoppling

I din hyra ingår bredband. Kontakta Elisa för att börja använda det. När du ska öppna internetanslutningen ska du kontrollera det tekniska utförandet hos Elisa, antingen i butiken, på webbplatsen eller hos kundtjänsten.  

Mer information

Hos oss är det bra att bo

Vi vill på alla sätt hjälpa dig att njuta av din bostad. För att stödja ett bekvämt boende har vi sammanställt tips och anvisningar.

Hall

Dörrar och lås

Om du tappar bort en nyckel eller vill ha fler nycklar ska du kontakta fastighetens nyckelförvaltare. Fastighetens nyckelförvaltning sköts av antingen fastighetsservicebolaget eller Lukkokeskus Oy. Huvudhyresgästen ansvarar alltid för beställning av extra nycklar och kostnaden för dem.

Läs mer

Säkerhetslås, säkerhetskedja och dörröga ingår inte i standardutrustningen i bostäderna. En boende kan dock låta installera dessa på sin egen bekostnad efter att ha fått skriftligt tillstånd för detta från Esbo Bostäder.

Läs mer

Golv

Golvet är utsatt för slitage, men du kan minska slitaget genom dina egna åtgärder. Lämna skorna i hallen när du kommer in och sätt filttassar på möblerna så att de inte repar golvet. Kom ihåg att dörrmattan ska ligga i hallen inne i bostaden, inte i trapphuset där den utgör en brandrisk.

Läs mer

Städning

Städskåpet finns vanligtvis i hallen. Regelbunden städning hjälper till att hålla hemmet i fint skick och trevligt att bo i.

Läs mer

Trygg användning av elapparater

Jordfelsbrytaren är ett komplement till säkringarna och den är installerad i elskåpet eller i anslutning till eluttaget i badrummet. Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med ett par månaders mellanrum genom att trycka på testknappen. Jordfelsbrytaren ska gå till läget 0. Efter testning ska jordfelsbrytaren återställas till funktionsläget genom att vrida brytaren till läget I. Om apparaten inte reagerar när du trycker på testknappen ska du omgående anmäla felet till husets fastighetsservicebolag.

Den boende ansvarar för byte av säkringar och användning av automatsäkringar. Säkringstavlan finns oftast i hallen. Om elen går i en del av bostaden är det bäst att först kontrollera säkringstavlan. Säkringarna ska vara intakta, eller om du har automatsäkringar, ska de vara i det övre läget.

Tänk också på att du inte får dra en elsladd från ett eluttag inomhus till en apparat som du använder utomhus eller till fuktiga utrymmen. Eluttagen i trapphuset är endast avsedda att användas av städ- och fastighetsservicebolagen.

Den boende ska byta takarmaturer (gäller inte fasta armaturer), glödlampor, lysrör, batterier och säkringar själv och på sin egen bekostnad.

Läs mer

Toalett och badrum

Slut på läckor

Om du upptäcker att toaletten eller en kran läcker ska du omgående meddela detta till fastighetsservicebolaget. I värsta fall kan en läcka orsaka en vattenskada. Det är också en miljögärning att åtgärda läckande armaturer, eftersom det annars kan rinna ut tusentals liter vatten i onödan.

Läs mer


Tips: Du kan testa om toalettstolens vattencistern läcker genom att lägga en bit toalettpapper i den bakre kanten av toalettstolen, på det ställe där vattnet rinner ner i toaletten. Om pappret hålls på plats, läcker cisternen inte. Om pappret blir blött och dras neråt, är detta ett tecken på att cisternen läcker.


Förnuftig vattenförbrukning

Det är enkelt att spara vatten med många små åtgärder. Stäng till exempel av vattnet när du tvålar in dig i duschen och tvätta bara fulla maskiner. Om du har en diskmaskin, undvik att skölja av kärlen i onödan. Om du diskar för hand, använd en plugg i diskhon. Förnuftig vattenförbrukning påverkar också hyrorna i fastigheten.

Läs mer

Vattenlås i handfatet

Vattenlåset blir lätt igensatt, till exempel om det hamnar hår i avloppet. Avloppslukt och ett handfat som rinner långsamt är tecken på att vattenlåset behöver rengöras. Kontakta i detta fall fastighetsservicebolaget.

Läs mer

Frånluftsventil

Frånluftsventiler är vanligtvis placerade i badrum och kök. För optimal ventilation ska frånluftsventilerna rengöras regelbundet, minst fyra gånger om året.

Illustrerad anvisning för rengöring av frånluftsventilen

Läs mer

Ersättningsluftventil

I bostaden finns ersättningsluftventiler i vardagsrummet och sovrummen ovanpå fönsterkarmen eller på ytterväggen.

Kom ihåg att ersättningsluftventilerna alltid ska vara öppna för att luftkvaliteten inomhus ska vara bra och för att det ska komma in ersättningsluft. Om ersättningsluftventilerna är stängda fungerar inte ventilationen i lägenheten som den ska. Då kan det komma in ersättningsluft okontrollerat till exempel via brevluckan eller en glipa i ytterdörren, vilket orsakar drag och att det känns kallt i bostaden.

Golvbrunn

Rengöring av golvbrunnen hindrar bakterierna från att sprida sig från avloppet till badrummet. Det rekommenderas att avloppet rensas en gång i månaden. Det finns också filter för att underlätta rengöringen, till exempel för att samla upp hår innan de når avloppet. Använd gummihandskar när du rengör golvbrunnen.

Illustrerad anvisning för rengöring av golvbrunn

Läs mer

Tvättmaskin

Tvättmaskinen ska installeras av en fackman så att anslutningarna säkert håller för trycket. På grund av läckagerisken ska vattenkranen alltid vara avstängd när maskinen inte används. Lämna inte tvättmaskinen i gång när du lämnar bostaden. Tänk på dina grannar och undvik att tvätta klockan 22–07.

Läs mer

Toaletten är inte en soptunna

Även om det kan verka som att toaletten slukar vad som helst, kan rören med tiden bli igensatta om man slänger skräp i toaletten som inte hör hemma där. Lägg alltså allt skräp i soporna. Matrester hör alltid hemma i bioavfallet, eftersom till exempel fett som hälls ner i avloppet med tiden stelnar och fastnar på avloppsrörets väggar.

Läs mer

Lägenhetsbastu

Brandsäkerheten i lägenhetsbastun är den boendes ansvar och nyckeln till brandsäkerhet är korrekt användning av bastun. I bastun får man inte förvara saker som inte hör hemma där. Bastun är avsedd för bastubad, inte att användas som förråd eller för att torka tvätten.

Den som har en bastu i bostaden bör beakta följande:

  • Det är förbjudet att torka tvätt i bastun, också när bastuaggregatet inte är på.
  • När man värmer bastun ska man säkerställa att det inte finns brandfarliga saker i bastun eller på laven.
  • När man har bastat klart ska man stänga av aggregatet via styrpanelen.
  • Fel på bastuaggregatet ska anmälas till servicebolaget. Ett defekt bastuaggregat får inte användas.

Läs mer

Alla väggar i badrummet har ett tätskikt. Därför får man inte själv göra hål i dem. Det är inte heller tillåtet att på eget bevåg måla väggarna eller kaklet.

Kök

Diskho

Lägg matresterna i bioavfallet i stället för att spola ned dem i diskhon. Fett, potatisskal, kaffesump och andra rester kan bilda stora proppar i avloppet när de stelnar.

Läs mer

Kylskåp och frys

Visste du att frost i frysen ökar elförbrukningen? Därför är det bra att tina frysen ett par gånger per år. Kom ihåg att övervaka tinandet så att smältvattnet inte rinner på golvet. Ta bort damm bakom kyl och frys och från gallret på baksidan av dem ett par gånger per år. Håll också ett öga på dräneringshålet i kylskåpet: om det blir igensatt kan vatten ansamlas i nertill i kylskåpet.

Du hittar anvisningarna för just din kyl och frys i bruksanvisningen som finns i bostaden eller på tillverkarens webbplats.

Läs mer

Spis och ugn

Rengör ytorna bakom och under spisen regelbundet. Det lönar sig att alltid torka av kokplattorna efter matlagning för att förhindra att smuts fastnar. Håll också ugnen och ugnsplåtarna rena.

Läs mer

Spisfläkt

I de flesta av våra bostäder finns en spisfläkt. Filtret ska rengöras 3–6 gånger om året beroende på hur mycket man använder fläkten. Kontrollera i spisfläktens bruksanvisning hur filtret tas av.


Visste du att renhållningen av spisfläktens fettfilter minskar brandrisken och säkerställer att ventilationen i bostaden fungerar som tänkt?  


Illustrerad anvisning om rengöring av spisfläkt

Läs mer

Diskmaskin

En diskmaskin kan installeras i bostäder som har en köksblandare med diskmaskinsavstängning, en diskmaskinsanslutning och ett eluttag i bänkskåpet under diskhon. En diskmaskin ska alltid installeras av en fackman och under maskinen måste man placera ett läckageskydd.

Håll i synnerhet ett öga på vatten- och avloppsanslutningar för eventuella läckor. Kom ihåg att alltid stänga av kranen efter användning. Lämna inte tvättmaskinen i gång när du lämnar bostaden.

Du som boende ansvarar för att förvara bänkskåpet som monteras bort för att sätta in en diskmaskin. Du kan till exempel förvara det i lägenhetsförrådet. Den boende ansvarar även för att plugga vattenanslutningarna.

I våra nyaste fastigheter finns diskmaskinen färdigt i köket. Den boende ansvarar för att regelbundet kontrollera skicket på diskmaskinen som tillhör bostaden för att undvika läckor. Om du upptäcker fel, anmäl dem omgående till servicebolaget.

Om det inte finns plats en anslutning för diskmaskin i den fasta inredningen, får ändringsarbeten för att sätta in en diskmaskin inte utföras utan tillstånd från Esbo Bostäder. Läs mer om att ansöka om tillstånd.

Läs mer

Vardagsrum

Samexistens och grannar

I bästa fall får man mycket glädje av gemenskapligt boende. Samexistensen fungerar bra när alla respekterar sina grannar och följer ordningsreglerna. Ordningsreglerna är de gemensamma reglerna för alla boende i huset, som garanterar hemfriden för alla. Tystnad kl. 22–07. 

Läs mer

För att själv rusta upp bostaden ska man alltid ha ett tillstånd från Esbo Bostäder.

Sovrum

Rumstemperatur

Under uppvärmningsperioden eftersträvas en temperatur på omkring 20,5 C +/- 1,5 C. Temperaturen kan sänkas via termostaterna på elementen. Om termostaten är bakom till exempel gardiner eller en möbel fungerar den inte som de ska. Planera alltså dina inredningslösningar så att termostaten har plats att fungera.


Tips: Med tanke på sömnen är den optimala temperaturen i sovrummet högst 19 grader.


Smart uppvärmningssystem

Nästan alla våra bostäder har ett smart uppvärmningssystem. Systemet styr automatiskt uppvärmningen av fastigheten utifrån inomhustemperaturen i bostäderna, fastighetens egenskaper och väderprognoser. Du kan justera temperaturen hemma via termostaterna på elementen, men bara inom ramen för den maximitemperatur som systemet har satt.

Observera att eventuella extravärmare stör uppvärmningssystemet så att det sänker värmen i bostaden.

Tätning av fönster

Om du känner för mycket drag från fönstren bör du kontakta servicen. Tätning av fönster minskar värmeförlusten och ökar boendekomforten.

Tilluftsventilerna i fönsterkarmarna ska alltid vara öppna, så att ventilationen fungerar. Rengör tilluftsventilerna två gånger om året.

Ih, insekter!

Tyvärr påträffas en mängd olika småkryp då och då också i Esbo. Om du påträffar objudna gäster i din hyresbostad, som du misstänker kan vara skadedjur, rapportera dina observationer omedelbart till servicebolaget. Skadedjursbekämpningen är desto effektivare ju tidigare den börjar.

Skadedjur kan också spridas genom husets konstruktioner från en lägenhet till en annan. Därför är det viktigt att agera snabbt och följa anvisningarna.

Läs mer

Balkong och uteplats

Föremål ska förvaras och sopor slängas på avsedda platser

Balkongen och uteplatsen är avsedda för vistelse, inte förvaring. Om det till exempel inträffar en brand i fastigheten kan man bli tvungen att använda balkongen eller uteplatsen som nödutrymningsväg, vilket betyder att passagen måste hållas fri. När du inreder en inglasad balkong är det bra att tänka på att balkongen är ett utomhusutrymme där det är lämpligt att använda möbler som är avsedda för utomhusbruk.

Läs mer

Konstruktioner, blomlådor och annat

Det är inte tillåtet att montera eller bygga fasta konstruktioner, såsom staket eller trädäck, på uteplatsen eller balkongen. Man får inte heller borra fast saker på fasaden, det vill säga på balkongen eller vid uteplatsen.

Eventuella konstruktioner (t.ex. lekstuga, plaskbassäng) måste enkelt kunna flyttas undan vid underhållsarbeten och snöfällning från taket. Den boende ansvarar för att flytta dessa. Trätrallar får endast läggas ovanpå betongplattorna som hör till fastigheten, inte på ett större område. När hyresförhållandet upphör ska man komma ihåg att avlägsna alla konstruktioner.

På balkongen ska blomlådorna hängas på insidan av balkongen, så att de inte kan falla ned.

Läs mer

Planteringar

Små buskar, lågväxta perenner och andra låga planteringar är trevliga inslag på gårdsområdet. Skulle det klia i dina gröna fingrar, vill vi påminna om att det lämpliga planteringsavståndet från väggen är 1–1,5 meter, beroende på sort. Med ett tillräckligt stort planteringsavstånd undviks att växternas rötter och skott förstör byggnadens konstruktioner. Det är inte tillåtet att plantera klätterväxter mot fastigheten.

Grillning

Användning av el- och gasgrillar på radhusgårdar är tillåtet om det inte orsakar olägenheter för grannarna. På grund av brandsäkerheten ska grillen placeras minst fyra meter från husväggen. På balkongen och på gården i loftgångshus får man grilla på en elgrill som ska placeras på tillräckligt långt avstånd från vägg och fönster. Den som grillar ansvarar också för att ingen rök eller matos hamnar i fastighetens ventilationssystem.

Läs mer

Rökning

Rökning i lägenheten är förbjudet, om hyreskontraktet förbjuder rökning. Kostnaderna för reparation av skador orsakade av rökning räknas inte till normalt slitage och de debiteras alltid av hyresgästen. När samtliga hyreskontrakt i en fastighet innehåller en klausul som förbjuder rökning i lägenheten, träder rökförbudet i kraft även på balkongerna och andra inomhusutrymmen i fastigheten.

Rökförbudet gäller även vattenpipa, örtcigaretter och e-cigaretter.

Läs mer

Förbjuda att mata vilda djur

Det är förbjudet att mata vilda djur i fastighetens område. Fågelspillning orsakar nedsmutsning och kan sprida smittsamma sjukdomar, såsom salmonella. Mat som lämnas ute kan också locka råttor. Tänk på att skadedjursbekämpning alltid orsakar extra kostnader och påverkar därigenom hyrorna.

Husdjur är välkomna i våra bostäder. I gårdsområdet måste de hållas i koppel och för den allmänna trivselns skull ska man plocka upp föroreningar efter husdjuren.

Läs mer

Utanför ditt eget hem

Tvättstuga och torkrum

Tvättstugan får användas dagtid och det kostar ingenting att använda den. Du bokar en tid antingen i en bokningsbok eller via ett elektroniskt bokningssystem. I torkrummet torkar tvätten snabbt och man undviker att fukt ackumuleras i lägenheten.

Tänk på att inte alla våra fastigheter har en tvättstuga eller ett torkrum.

Läs mer

Avfallshantering

För att avfallsavgifterna ska hållas i schack, ska avfallet sorteras i kärl avsedda för detta. Avfallet ska läggas in i kärlen för att undvika att det lockar skadedjur, såsom råttor.

Läs mer

Parkering och laddning av elbil

Hos oss kan du hyra olika slags bilplatser. En del av bilplatserna vid våra fastigheter finns i parkeringshus, en del har värmestolpar och en del är kalla. I många av våra objekt finns möjlighet att hyra en laddplats för en el- eller hybridbil.

Fastighetens eventuella gästplatser är endast avsedda för korttidsanvändning av invånarnas gäster. 

Läs mer

Förrådsutrymmen

De flesta fastigheterna har egna förvaringsutrymmen för idrotts- och friluftsutrustning samt lägenhetsförråd som är märkta med lägenhetsnumret.

Läs mer

Klubbrum

Klubblokalerna är avsedda som en gemensam samlingslokal för de boende. För mer information, kontakta bostadskommittén för din fastighet, som ansvarar för nycklarna till klubbrummet. Vissa objekt har ingen bostadskommitté och i detta fall får man nyckeln till klubbrummet från servicebolaget.

Läs mer

Räddningsanvisningar

Vid brand

Det brinner i bostaden

Utrym bostaden i första hand via trapphuset. Om det behövs ska du krypa, eftersom mängden rök och värme är mindre nere vid golvnivån. Stäng lägenhetsdörren efter dig. På så sätt hindrar du spridning av brandgaserna.

Det brinner i trapphuset eller någon annanstans i byggnaden

Håll lägenhetsdörren stängd. Det kan finnas dödliga brandgaser i luften, även om du inte kan se lågor. Därför är det tryggast att stanna inne i bostaden. Om det kommer in rök i bostaden ska du vid behov gå ut på balkongen i väntan på räddningspersonal. Stäng balkongdörren. 

Ring 112 när du befinner dig på en trygg plats. Vägled brandkåren till platsen.

Läs mer