Bild
Kuvassa postiluukku, jonka raossa on postia.

Ditt namn på ytterdörren

När du flyttar till ett nytt hem, gör en flyttanmälan i god tid. Du får ditt namn på ytterdörren och säkerställer att posten hittar fram och att dina vänner inte hamnar vid dina grannars dörrar.

Till vilka parter ska förändringen anmälas?

Flyttanmälan bör göras före flytten till Digital- och befolkningsdataförvaltningen och Posten samt till servicebolaget.

Dessutom är det bra att göra en lista över platser där din nya adress ska levereras på annat sätt. Detta är viktigt eftersom du till exempel är ansvarig för att räkningarna också efter flytten når rätt adress.

Digital- och befolkningsdataförvaltningen och Posten

Den officiella flyttanmälan görs alltid till Digital- och befolkningsdataförvaltningen. Flyttanmälan kan du göra via Postens webbtjänst eller med ett formulär som finns tillgängligt hos Posten och Digital- och befolkningsdataförvaltningen.

När du har gjort den officiella flyttanmälan,

  • uppdateras dina uppgifter via befolkningsregister till myndigheterna och
  • posten hittar till ditt nya hem

Servicebolaget

Servicebolaget för ditt nya bostadshus är just den part som ser till att

  • ditt namn finns i trapphusets boendelista och
  • dörren till ditt hem har rätt namnuppgifter servicebolaget behöver informationen från flyttanmälan också om du glömmer eller tappar bort nyckeln. Dörren öppnas endast för personer som kan verifieras bo i den aktuella lägenheten.

Gör en anmälan om din flytt till servicebolagets egen flyttanmälan: