Bild
Niittykummun asuinalueen maisema.

Vanliga frågor

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar.

Vad betyder ARA?

Att ansöka om hyresbostäder hos oss skiljer sig från ansökningsprocessen hos aktörer som inte erbjuder ARA-hyresbostäder byggda med statligt stöd. Vad är ARA egentligen? ARA, det vill säga Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, genomför statlig bostadspolitik och är en myndighet som lyder under Miljöministeriet. En av ARA:s viktigaste uppgifter är att stödja byggandet av hyresbostäder till rimliga priser.

På den så kallade fria marknaden kan bostadsägaren besluta om storleken på hyran och hyreshöjningarna. Därför är hyrorna ofta höga. Hyrorna på ARA:s hyresbostäder regleras, så vi kan inte fastställa eller öka hyrorna fritt. Dessutom prioriterar vi sökande som har brådskande bostadsbehov, som är mindre bemedlade och som är lågavlönade. Mer information om förmögenhetsgränserna i ARA:s hyresbostäder, som styr valet av boende, hittar du här. Du kan också läsa om hur brådskande bostadsbehov påverkar val av boende.

Har min ansökan kommit fram?

Du får en separat e-postbekräftelse om att vi har mottagit din bostadsansökan. Med denna bekräftelse vet du att din ansökan har kommit fram. Från bekräftelsen kan du också se till vilken tidpunkt din ansökan är giltig.

Hur länge gäller min ansökan? Måste jag själv förnya min ansökan?

Ansökan gäller i tre månader från att du skickat in den. Om vi inte har lyckats erbjuda dig en bostad under den gällande ansökningstiden, måste du förnya ansökan själv. Lättast gör du det genom att lämna in en ny elektronisk ansökan om hyresbostad på vår webbplats.

Vad bör jag tänka på när jag fyller i en bostadsansökan?

Bostadsansökan ska fyllas i noggrant och angivna uppgifter ska stämma överens med din faktiska situation. Du kan läsa mer om att fylla i ansökan här.

Om din situation och dina önskemål förändras efter att du lämnat in en ansökan, bör du läsa den här sidan.

Esbo Bostäder Ab har avstått från brådskandelistor och att anteckna rekommendationsuttalanden på bostadsansökningar. Med den nya arbetsmetoden vill vi försäkra oss om att alla bostadssökande behandlas likvärdigt. Det är inte möjligt att lägga till eller anteckna några skickade dokument eller text på ansökan.

 

Hur lång tid tar det att få en bostad?

Vi har ingen mellaninformation eller tidsuppskattning om hur lång väntetid det eventuellt kan vara för en bostad, eller om vi överhuvudtaget kan erbjuda en lämplig bostad. Antalet bostadssökande är mångfaldigt större än antalet lediga lägenheter. Mer än hälften av alla sökande är i mycket brådskande behov av bostad och därmed prioriterade i valen av boende. När vi erbjuder en bostad beaktar vi hur brådskande den ansökandes bostadsbehov är, förmögenheten och den ekonomiska situationen.

Vi tillämpar inte könummer för våra bostadsansökningar. Hur många som får en bostad beror på antalet lediga bostäder. Ettor och små tvåor har störst efterfrågan. Även önskemålen om område och andra begränsningar i ansökan påverkar möjligheten att få en bostad. Av dessa orsaker kan vi tyvärr inte bedöma hur lång tid det tar innan vi hittar ett hem till dig.

Påverkar antalet önskade områden och bostadens utrustningsnivå möjligheten att få en bostad?

Ja, dessa saker påverkar möjligheten att få en bostad och därför ska du fylla i ansökan noggrant. Ange dock dina önskemål så att du är redo att tacka ja till ett bostadserbjudande som stämmer överens med önskemålen. Du bör alltså inte lägga till bostadsområden där du inte önskar bo.

Kan jag påskynda mina möjligheter att få en bostad om jag ringer eller mejlar kundtjänsten?

Att ringa eller mejla oss påskyndar inte möjligheten att få en bostad. Vi betjänar alla våra kunder jämlikt och i valen av boende tar vi även hänsyn till sökande som inte har möjlighet att kontakta oss.

Vi kan inte ge mellaninformation om ansökningarna eller deras behandling via telefon eller e-post. Vänligen observera att det inte är möjligt att lägga till någon text på ansökan via telefon eller e-post.

På vilka grunder sker valen av boende?

Val av boende grundar sig på behovsprövning. Vi prioriterar sökande med mycket brådskande behov av bostad, som är mindre bemedlade och med lägst inkomster. Dessutom strävar vi efter att hyreshusen har en mångsidig boendestruktur. Mer information om urvalskriterierna hittar du här.

Får alla som ansöker en hyresbostad hos er?

Årligen blir ungefär 1 500 hyresbostäder lediga. I vårt register har vi ständigt över 5 000 aktiva bostadsansökningar och under ett år tar vi emot över 24 000 ansökningar. På grund av de få lediga bostäderna och det stora antalet sökande kan vi inte erbjuda bostad till alla sökande.

Vad gör jag om jag inte tycker om bostaden som erbjuds?

Om du beslutar dig för att tacka nej till vårt bostadserbjudande, meddela oss detta inom erbjudandets giltighetstid. Du kan göra detta genom att ringa eller skicka e-post till kundtjänst. Om du inte meddelar att du tackar nej, återkallar vi din bostadsansökan. I samband med att du tackar nej till en bostad kan du även meddela om du tänker fortsätta ansöka om en bostad. Om en tidigare erbjuden bostad av någon anledning inte har passat dig, rekommenderar vi dig att tänka igenom kriterierna i din ansökan. Vi strävar efter att erbjuda bostäder som uppfyller kriterierna i din ansökan. Observera att om du tackar nej till en bostad, kan vi inte lova dig en ny bostad.

Hur kan jag byta bostad?

Om du önskar byta bostad ska du skicka in en ny bostadsansökan till oss. Fyll i ansökan noggrant och motivera varför du vill byta bostad. Ansökan gäller i tre månader. Observera att du måste ha bott i din nuvarande bostad i minst ett år innan du kan ansöka om byte.

Kan jag få en nödinkvartering?

Vi anordnar inte nödinkvartering för bostadssökande om de hotas av bostadslöshet. I sådana här fall bör du kontakta socialtjänsten i din egen kommun. Även församlingarna erbjuder nödinkvartering.

Hur kan jag uträtta ärenden på uppdrag av någon?

För att utträtta ärenden på uppdrag av någon, behöver du en fullmakt.