Bild
Kuvassa Espoon Asuntojen kiinteistön kerhohuoneen sisustusta.

Klubbrum

De flesta av våra fastigheter har ett eget klubbrum. Vissa hus har ett gemensamt klubbrum med en grannfastighet. För alla Esbo Bostäders klubbrum gäller samma riktlinjer.

I klubbrummen kan man ordna gemensamma aktiviteter för husets invånare, till exempel barnkalas, läsecirklar och lillajulfester. I många av våra bostadshus lämpar sig klubbrummet även för att anordna egna små evenemang, till exempel födelsedagskalas.

För mer information, kontakta bostadskommittén för din fastighet, som ansvarar för nycklarna till klubbrummet. Vissa objekt har ingen bostadskommitté och i detta fall får man nyckeln till klubbrummet från servicebolaget. Nyckeln ska överlämnas endast till vuxna invånare.

För alla Esbo Bostäders klubbrum gäller samma riktlinjer. Om övriga principer för användningen beslutar husets boendekommitté.

Gemensamma riktlinjer för klubbrummen

  • Klubbrummet är avsett för de boende i huset och deras gäster. Endast de boende i huset får ordna tillställningar i klubbrummet och lokalerna får inte lånas ut till utomstående personer.
  • Klubbrummen får inte användas för affärsverksamhet. Basarer, loppmarknader, inbjudningar med kläd- eller hemproduktsförsäljning och andra motsvarande småskaliga tillställningar är dock tillåtna.
  • Klubbrummen får inte användas för religiösa eller politiska sammankomster. Undantaget är kaffebjudningar av engångskaraktär i anslutning till religiösa tillställningar, som är tillåtna. Sådana är till exempel dopkaffe, konfirmationsfest och minnesstund.