Bild
Biojäteastia tiskipöydällä.

Källsortering

Genom att källsortera investerar var och en av oss i en hållbar framtid. När vi sorterar vårt avfall kan det användas till att tillverka till exempel mull, plastpåsar, glasburkar, tidningar eller varför inte cykelramar.

Avfall som sorterats hemma är lätt att transportera till fastighetens soprum, där det finns avfallskärl för bioavfall, kartong, glas, papper, metall, blandavfall och plast. Många platser har också EE-insamling för el- och elektronikavfall.

Från försök till vana

Källsortering är i mångt och mycket en vanesak. När man provar på det under ett par veckor, blir det snart en rutin. Som hjälp kan man använda avfallsguiden på HRM:s webbplats. Hemma kan man börja källsortera lite i taget, till exempel genom att samla in bioavfall (t.ex. frukt- och grönsaksskal, matrester) separat från det övriga avfallet.

Inrätta en sorteringsplats hemma

1. Utnyttja utrymmet bättre

Många har sin källsortering under diskbänken. I många lite äldre kök finns det dock bara två kärl i skåpet. I butiken kan man köpa till exempel 3–4 mindre kärl som tar lika mycket plats som två stora. I butikerna finns också avdelare, som är avsedda för stora lådor. Numera finns även små, ”dolda” kärl avsedda för källsortering, som man lätt kan placera i en utdragslåda i köket. Mindre avfall, som ska källsorteras, såsom använda batterier och glasburkar, passar fint i dem.

2. Använd hela köket

Med lite möda kan du utnyttja allt utrymme utanför köksskåpen så att lösningen också passar till rummets inredning. Ordna till exempel vackra lockförsedda tunnor och pedalhinkar på rad vid väggen. Du kan måla eller fästa en dekal med avfallets namn på kärlen. Det säljs också sorteringskärl som kan staplas ovanpå varandra behändigt.

3. Använd också de andra rummen

Bio-, plast- och blandavfall uppstår varje dag, så sorteringen av dem görs enklast i köket. Tidningar och reklam kan sorteras smidigt i hallen genom att skaffa till exempel en korg med lock. I skåpet i hallen finns ofta plats för insamlingskärl för glas och metall.

Om ingen av lösningarna ovan känns bra, hittar man på internet vackra och praktiska lösningar och idéer för hur man kan ordna källsorteringskärlen hemma. Det finns olika lockförsedda kärl, tunnor, korgar och kassar, som också matchar hemmets inredning i övrigt.

Vi inte bara källsorterar, vi bor trivsamt också.