Ordningsregler

Ordningsregler har upprättats för att trygga invånarnas boendetrivsel och hemfrid. Tack för att du följer reglerna och ser till att dina gäster följer dem också, så att vi garanterar alla chansen att trivas i sitt hem.

Störningar i boende

Om grannens aktiviteter stör dig är det bäst att ta upp saken med grannen. Om det känns svårt eller inte hjälper kan du kontakta disponenten. 

Grannmöte

På ett grannmöte vägleds parterna i missämjan att diskutera med varandra och själva söka en lösning på problemet i en medlares närvaro.