Bild
Kuvassa näkyy Kuvastimentien kiinteistön julkisivu.

Bekanta dig med våra hem

Majoriteten av våra bostäder är statligt subventionerade ARA-bostäder. Vid urvalet av hyresgäster tas hänsyn till sökandens bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Om din förmögenhet överstiger tillgångsgränserna för ARA-bostäder, kan du ansöka om en fritt finansierad bostad, där urvalet inte påverkas av brådska eller förmögenhet. Vi har nästan 2 000 sådana bostäder.

Vi införde en ny ansökningsblankett i mars 2024 

Om du fyllde i en bostadsansökan från den 1 januari till den 12 mars 2024, har dess giltighet upphört. Fyll i en ny ansökan, om det fortfarande är aktuellt för dig att söka bostad. Den sparas i det nya systemet och är giltig i tre månader.