Bild
Kuvassa näkyy Kuvastimentien kiinteistön julkisivu.

Bekanta dig med våra hem

Majoriteten av våra bostäder är statligt subventionerade ARA-bostäder. Vid urvalet av hyresgäster tas hänsyn till sökandens bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Om din förmögenhet överstiger tillgångsgränserna för ARA-bostäder, kan du ansöka om en fritt finansierad bostad, där urvalet inte påverkas av brådska eller förmögenhet. Vi har nästan 2 000 sådana bostäder.