Bild
Kuvassa nuori pariskunta ilmehtii kameralle.

Kom ihåg hemförsäkring

Vi rekommenderar varmt att alla våra bostäder har hemförsäkring.

Våra fastigheter är försäkrade för sitt fulla värde, men försäkringen ersätter endast skador på fastigheten. Den ersätter dock inte skador på din egendom, till exempel stöld av din egendom. För detta är det bra att ha hemförsäkring.

Det är värt att notera att det också finns restriktioner för hemförsäkringar. Om den boende har orsakat skadan genom likgiltighet ersätter hemförsäkringen inte nödvändigtvis skadan alls eller endast delvis. Det är bra om hemförsäkringen även inkluderar en ansvarsförsäkring, i vilket fall den också ersätter skador som försäkringstagaren orsakar andra personer.