Avflyttningsbesiktning

När hyresgästen sagt upp sitt hyreskontrakt besöker Esbo Bostäders inspektör lägenheten och besiktar den. Avflyttningsbesiktningen utförs i regel inom två veckor efter uppsägningen.

Inspektören besöker bostaden medan hyresgästen fortfarande bor där. Lägenheten är vanligtvis fortfarande möblerad under avflyttningsbesiktningen. Besiktningen befriar därför inte hyresgästen från ansvar om skadan inte blir uppenbar förrän bostaden är tom.

Utöver avflyttningsbesiktningen inspekterar servicebolaget bostaden strax före eller efter hyreskontraktets upphörande. Servicebolaget kontrollerar att lägenheten är ren och i gott skick. Det kontrollerar också att den avflyttande boende har tagit hand om till exempel att sätta propp i tvättmaskinen och tina upp frysen, vilka, om de lämnas obehandlade, kan orsaka vattenskador.

Guide till ett gott boende

Guiden är avsedd att hjälpa dig att ta hand om ditt hem. Du hittar bra tips för underhåll av hemmet och svar på många besvärliga frågor.

Anvisningar för den som flyttar ut

Vi har sammanställt instruktioner för den som flyttar ut. Kom ihåg att återlämna nycklar och parkeringstillstånd, städa och tömma lägenheten och lämna in en flyttningsanmälan.