Bild
Espoon Asuntojen vuokra-asunnon keittiö.

Avflyttningsbesiktning

När hyresgästen sagt upp sitt hyreskontrakt besöker Esbo Bostäders inspektör lägenheten och besiktar den. Avflyttningsbesiktningen utförs i regel inom två veckor efter uppsägningen.

Inspektören besöker bostaden medan hyresgästen fortfarande bor där. Lägenheten är vanligtvis fortfarande möblerad under avflyttningsbesiktningen. Besiktningen befriar därför inte hyresgästen från ansvar om skadan inte blir uppenbar förrän bostaden är tom.

Utöver avflyttningsbesiktningen inspekterar servicebolaget bostaden strax före eller efter hyreskontraktets upphörande. Servicebolaget kontrollerar att lägenheten är ren och i gott skick. Det kontrollerar också att den avflyttande boende har tagit hand om till exempel att sätta propp i tvättmaskinen och tina upp frysen, vilka, om de lämnas obehandlade, kan orsaka vattenskador.