Bild
Kuvassa lukko Espoon Asuntojen kiinteistön varastohuoneessa.

Förrådsutrymmen

De flesta av våra hus har gemensamma förvaringsutrymmen för idrotts- och friluftsutrustning för invånare samt låsbara förråd för invånarnas egna föremål.

Ett lägenhetsförråd är reserverat för varje bostad, vanligtvis märkt med bostadens nummer. Förråden för friluftsutrustning är avsedda för förvaring av friluftsutrustning och cyklar som används regelbundet.

Lägenhetsförråden

Ett förvaringsbås är reserverat för varje bostad, vanligtvis märkt med bostadens nummer. Även om du inte använder ditt eget förråd, är det en bra idé att hålla det låst så att andra invånare inte lägger sina tillhörigheter i det. Varje boende ansvarar för att skaffa sitt eget lås. 

Förvaringsbåset är tillsatt för en bostad och kan inte bytas ut med en granne. Kontakta servicebolaget om det finns några föremål kvar i ditt förråd när du flyttar in i huset. 

Till exempel kan en träplattform placeras under de föremål som förvaras i förrådet. Därigenom kan luften cirkulera och föremålen förbli i gott skick. Om ventilation förhindras kan fukt ackumuleras i förrådet. 

Förvara inte värdefulla föremål eller föremål med affektionsvärde i ett förvaringsbås. Om någon bryter sig in i ditt förvaringsbås, anmäl brottet till polisen och till ditt eget försäkringsbolag. Esbo Bostäder ersätter inte stulna eller skadade föremål. 

Av brandsäkerhetsskäl är förvaring av bland annat brandfarliga vätskor och andra lättantändliga ämnen i förrådet förbjudet.

Förråden för friluftsutrustning

I förråden för friluftsutrustning får man endast förvara friluftsutrustning som används 

Förråden för friluftsutrustning är avsedda för förvaring av friluftsutrustning och cyklar som används regelbundet. I förråden får man förvara till exempel barnvagnar, rollatorer och annan friluftsutrustning som används regelbundet, samt på vintern pulkor och kälkar.

I förråden för friluftsutrustning får varje boende förvara en cykel som används. Om en boende har två cyklar ska den ena förvaras till exempel i lägenhetsförrådet. Likaså ska friluftsutrustning som inte används regelbundet förvaras i lägenhetsförrådet.

Övriga föremål, såsom bildäck och möbler, får inte förvaras i förrådet för friluftsutrustning. Överflödiga föremål tar plats från utrustning som används regelbundet och utgör en brandrisk.

Trasiga och kasserade föremål hör inte heller hemma i förrådet för friluftsutrustning. Varje boende ansvarar själv för bortforslingen av kasserade föremål. Stora, obrukbara föremål kan lämnas på Sortti-stationen och användbara föremål hos Återanvändningscentralen. Båda dessa erbjuder också en avgiftsbelagd upphämtningstjänst, och varje boende står själv för kostnaden.

Förbjudet att ladda och förvara batterier i förrådet för friluftsutrustning

I förråden för friluftsutrustning får man förvara elcyklar och elsparkcyklar, men batteriet måste vara avtaget. Batterierna för dessa får inte laddas eller förvaras i förrådet för friluftsutrustning, eftersom de kan orsaka en brand.

På grund av brandsäkerheten får inte heller elscootrar, mopeder och andra motordrivna fordon eller bränslen förvaras i förrådet för friluftsutrustning.

Tack för att du håller förrådet för friluftsutrustning städat och tryggt!

På grund av brandsäkerheten får du inte ladda enhetens batterier eller förvara batterier, brandfarliga vätskor eller andra lättantändliga ämnen i förråden. Av brandsäkerhetsskäl är det också förbjudet att förvara föremål i korridorer av trapphus och gemensamma utrymmen. Vid behov tar servicebolaget bort föremål som har lämnats i trapphuset.