Förrådsutrymmen

De flesta av våra hus har gemensamma förvaringsutrymmen för idrotts- och friluftsutrustning för invånare samt låsbara förråd för invånarnas egna föremål.

Ett förvaringsbås är reserverat för varje bostad, vanligtvis märkt med bostadens nummer. Även om du inte använder ditt eget förråd, är det en bra idé att hålla det låst så att andra invånare inte lägger sina tillhörigheter i det. Varje boende ansvarar för att skaffa sitt eget lås. Förvaringsbåset är tillsatt för en bostad och kan inte bytas ut med en granne. Kontakta servicebolaget om det finns några föremål kvar i ditt förråd när du flyttar in i huset.

Tips: Till exempel kan en träplattform placeras under de föremål som förvaras i förrådet. Därigenom kan luften cirkulera och föremålen förbli i gott skick. Om ventilation förhindras kan fukt ackumuleras i förrådet.

Förvara inte värdefulla föremål eller föremål med affektionsvärde i ett förvaringsbås. Om någon bryter sig in i ditt förvaringsbås, anmäl brottet till polisen och till ditt eget försäkringsbolag. Esbo Bostäder ersätter inte stulna eller skadade föremål.

Av brandsäkerhetsskäl är förvaring av bland annat brandfarliga vätskor och andra lättantändliga ämnen i förrådet förbjudet.

Av brandsäkerhetsskäl är det också förbjudet att förvara föremål i korridorer av trapphus och gemensamma utrymmen. Vid behov tar servicebolaget bort föremål som har lämnats i trapphuset.

Gemensamma utrymmen

Var och en av oss kan bidra till trivseln i de gemensamma utrymmena i huset.

Kom ihåg hemförsäkring

Vi rekommenderar varmt att varje bostad har hemförsäkring.