Bild
Kameran objektiivi heijastuu talopienoismallin seinästä.

Kommunikation på Esbo Bostäder

Öppenheten och aktualiteten är hörnstenarna i vår kommunikation. Vi stöder öppen diskussion och interaktion jämnt med de boende, intressenter och det omgivande samhället samt personalen.

Kontaktuppgifter till kommunikationen

I kommunikationsfrågor betjänar dig Esbo Bostäders kommunikationsteam. Du kan kontakta oss i alla bild- och materialfrågor eller om du vill intervjua vår personal. Om ditt ärende gäller ansökan om bostad eller boende, kontaktuppgifter för kundservice och servicebolagen hittar du i avsnittet Kontaktuppgifter

Hanna-Maija Loikkanen
kommunikationschef
tfn 0400 387 384
hanna-maija.loikkanen(at)espoonasunnot.fi

Hannele Leino
kommunikationsplanerare
tfn 043 8251 372
hannele.leino(at)espoonasunnot.fi

Ann-Marie Nystedt
kommunikationsexpert
tfn 050 3362 566
ann-marie.nystedt(at)espoonasunnot.fi

viestinta@espoonasunnot.fi

Kontakter gällande sponsring

Varje år väljer vi 1–2 objekt som vi stöder med en penningdonation. I år var donationsobjektet Rädda Barnen som med donationsmedel stöder barn i sina studier och hobbyer samt erbjuder stödfamiljer och diskussionsstöd för barn och unga i svåra livssituationer.