Kommunikation på Esbo Bostäder

Öppenheten och aktualiteten är hörnstenarna i vår kommunikation. Vi stöder öppen diskussion och interaktion jämnt med de boende, intressenter och det omgivande samhället samt personalen.

I kommunikationen kommer du att betjänas av Esbo Bostäders kommunikationsteam. Du kan kontakta oss i alla frågor som rör Esbo Bostäder.

Kontaktuppgifter till kommunikationen

Hanna-Maija Loikkanen
kommunikationschef
tfn 0400 387 384
hanna-maija.loikkanen(at)espoonasunnot.fi

Hannele Leino
kommunikationsplanerare
tfn 043 8251 372
hannele.leino(at)espoonasunnot.fi

Ann-Marie Nystedt
kommunikationsexpert
tfn 050 3362 566
ann-marie.nystedt(at)espoonasunnot.fi


viestinta@espoonasunnot.fi
 

Kontakter gällande sponsring

Varje år väljer vi 1–2 objekt som vi stöder med en penningdonation. I år var donationsobjektet Rädda Barnen som med donationsmedel stöder barn i sina studier och hobbyer samt erbjuder stödfamiljer och diskussionsstöd för barn och unga i svåra livssituationer.

Regler för interaktion på våra sociala medier

Vi vill uppmuntra öppna diskussioner på våra sociala mediekanaler, men alla måste bete sig på ett artigt och lämpligt sätt, följa lagar och respektera andras integritet.

Reklam, ideologisk eller politisk kampanjverksamhet och medveten spridning av vilseledande information är inte tillåtet. Förtal, kränkande kommentarer gentemot andra personer, svordomar, rasism och uppmaning till kriminell verksamhet är förbjudet.

Administratörerna kan påminna användare om dessa regler vid olämpligt beteende eller ta bort meddelanden som bryter mot dessa regler. Om en användare upprepat bryter mot våra regler kan deras åtkomst till vårt berörda sociala mediekonto blockeras.

Tidningen Kulmilla.

I tidningen Kulmilla. hittar du massor av intressant läsning om bostäder.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Hittade du inte informationen du sökte? Vår kundtjänst besvarar gärna dina frågor.