Bild
Kuvassa isovanhemmat ja lapsi tutkiskelevat leikkiautoja.

Hyra

Hyran ska betalas den 4:e dagen i varje månad eller den efterföljande vardagen om förfallodagen infaller på helgen. Om din hyresbetalning är försenad, ta kontakt med Esbo Bostäders hyresövervakning.

Du har tillgång till den elektroniska ärendehanteringstjänsten EAsy, som är avsedd för de boende och innehåller mycket nyttig information om ditt boende. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter och göra felanmälningar i EAsy. 

EAsy innehåller information om ditt hyresavtal, dina fakturor och dina betalningar. Du kan använda tjänsten för att kontrollera hur din betalningssituation ser ut, och du kan även betala fakturor som anknyter till hyresbostaden. Du hittar allt detta i avsnittet Mitt hushåll & avtal i EAsy. 

Logga in så hittar du avtal, hyresfakturor och viktiga kontaktuppgifter på en och samma plats.