Bild
isoisä, tytär ja lapsenlapsi lukevat

Socialt ansvar

Ett ansvarsfullt val av boende, stöd till boendeverksamheten och respektfull behandling av de boende är de hörnstenar som vårt sociala ansvar bygger på.

Vi bygger Esbo där alla har möjlighet att få ett eget hem. Hos oss möts studerande, pensionärer, familjer, ensamboende, yrkesverksamma, arbetslösa och människor från olika kulturer. Vi främjar en balanserad och jämlik utveckling av stadsdelarna. Vi tar också hand om dem som på grund av sin livssituation behöver hjälp för att kunna leva sin vardag.

Skillnader mellan de boende är en rikedom. Vårt mål är att så olika människor i olika livssituationer som möjligt ska bo i våra hus och i alla bostadsområdena.

Fler prisvärda hem

Vår ägare, Esbo stad, har satt upp som vårt mål att starta byggandet av 300 nya bostäder varje år. Det är viktigt att bostäderna byggs längs goda förbindelser i områden där människor vill bo. Ettor och tvårummare är de mest eftertraktade bostadstyperna hos oss. Tyngdpunkten i vår bostadsproduktion ligger för närvarande på små bostäder som vi försöker låta bygga i Esbos fem tillväxtcentrum och deras närhet längs goda trafikförbindelser. Vi följer dock aktivt trender för efterfrågan och är redo att reagera på förändringar vid behov. Även byggandet av familjebostäder fortsätter särskilt i områden som lockar till sig familjer.

Bostaden först

Vi följer principen Bostaden först: man måste först ha en bostad för att kunna lösa andra problem.

Vi bekämpar hemlöshet och hot om den genom att ge ekonomisk rådgivning till våra boende som kämpar med hyresbetalning, ta hänsyn till dem som är i akut behov av bostad när vi väljer boende och tillhandahålla det antal bostäder som överenskommits med staden till hemlösa varje år.

En pålitlig hyresvärd

Vårt uppdrag är att se till att boendet hos oss är smidigt och säkert. I vår verksamhet betonar vi dialogen med både våra boende och våra samarbetspartner. Vår verksamhet är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar, det är lätt att bo hos oss.

En pålitlig och säker arbetsgivare

Esbo Bostäders mål är att vara den bästa hyresvärden i Esbo. Då är en entusiastisk personal en väsentlig del av strategin.

Vår verksamhet styrs av personal- och utbildningsplaner samt jämställdhets- och jämlikhetsplaner som säkerställer att vår personal behandlas rättvist. Vi följer ett arbetarskyddsprogram och de spelregler som har utvecklats tillsammans på arbetsplatsen samt etiska principer.

En balanserad samordning av arbete och fritid är en av förutsättningarna för en välmående personal. Därför strävar vi efter att planera personalens arbetsuppgifter så att det finns tid för fritidsintressen och samvaro med familj och vänner.

I några år har vi skänkt bort pengar som skulle ha använts till partners julkort och personalgåvor till välgörenhet. Hela personalen deltar i valet av donationsobjekt.